Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Kolesterol yoksa cinselliğiniz tehlikede! Vatan Gazetesi

Kolesterol olmazsa, sinir sisteminiz fonksiyonunu yapamaz, sindiriminiz bozulur. Cinselliğiniz bile sekteye uğrar. Çocukluk çağındaki beslenme kolesterolden zengin olmalıdır, kolesterol eksikliği çocuklarda zeka geriliği yapar.

Antipsikotikler yaşlı demanslıları öldürüyor

Arch. Intern. Med. (Antipsychotic Therapy and Short-term Serious Events in Older Adults With Dementia) son sayısında yayınlanan makalelerde yaşlılarda kısa süre antipsikotik kullanımının bile hastaların acil servislere kaldırılması ve ölüm gibi çok ciddi yan etkilere sebep olduğu ve bu bakımdan yaşlıkarda bu tip ilaçları kullanırken çok dikkatli olunması tavsie edildi.

Rimonabant (Acomplia) beyin hasarına yol açıyor

Bu ay Neuron dergisinde MIT araştırmacıları tarafından yayınlanan bir araştırmada  rimonabant’ın (kannabinoid-esrar reseptör antagonisti)genç farelerde beyin hasarına sebep olduğu ve öğrenmeyi engellediğini gösterilmiş ve bu ilacın çocuklarda kullanılmasının tehlikelerine dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi rimonabant erişkin insanlarda da çok ciddi nöro-psikiyatrik bozukluklara ve intihar temayülü ve intihara sebep olmaktadır.

Jhonson and Jhonson'un klinik araştırmalarında sahte doktorlar rol almış!

 

“Jhonson and Johnson” sahte doktorla klinik araştırma yapmış

Lipitor’un Alzheimer Hastalığında hiçbir faydası yok

Pfizer tarafından yapılan açıklamada Alzheimer hastalığı tedavisinde Japon Eisai tarafından keşfedilen, Pfizer tarafından pazarlanan Aricept’e ilave edilen lipitor’un hastalara hiçbir faydası olmadığı bildirildi. 640 Hasta üzerinde 18 ay süre ile yapılan çalşmada hastalara Aricepte ilave olarak 80 mg Lipitor verilmiş ve kombinasyon, tek başına Aricept ve plasebo ile karşılaştırmalı yapılmıştır.

 

İlaç reklamları

 JAMA da yaınlanan bir çalışmaya göre advers ilaç reaksiyonları ABD de ölüm sebepleri sıralamasında 4. Sırada. ABD de ilaç firmaları her sene milyarlarca dolar TV reklamlarına harcıyor. Geçen sene eşantiyon, TV reklamları ve satış filoları için  harcanan meblağ 12 milyar dolar. İlaç firmaları 40 tanesi eski parlementer olamak üzere 1200 lobici kullanmakta .

Bazı FDA danışmanlarının ilaç firmaları ile ilişkileri ortaya çıktı

FDA artrit danışma komisyonu (Arthritis Advisory Committee) üyelerinin 10 tanesinin ilaç firmaları ile çıkar ilişkisi olduğu ortaya çıktı. COX-2 inhibitörleri ile ilgili oylamalarda 32 danışma kurulu üyesinden 10 tanesi bu ilaçları üreten firmalarla prasal ilişki içinde bulundu. On üyeden 8 tanesi verdikleri kararlarda ilaç firmaları ile ilişkilerinin etkili olmadığını savundu.

 

İçeriği paylaş