Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


KAMUOYU VE HASTALAR BASIN VE İLAÇ FİRMALARI TARAFINDAN YANILTILMAKTA

1.FDA tarafından canakimunab için kalp krizi ve felç tedavisiile ilgili bir endikasyonu yoktur.
2. NEJM da yaınlanan makalede bu ilacın (We found a significantly higher incidence of fatal infection and sepsis with canakinumab than with placebo) enfeksiyon ve sepsise bağlı ölümcül sonuçları ortaya konulmuştur.
3. Bu araştırma NOVARTIS firması sponsorluğu ile yapılmştır
4. FDA endikasyonları: ILARIS is an interleukin-1β blocker indicated for the treatment of:
Periodic Fever Syndromes:
• Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS), in adults and children

ABD DE HASTALAR İNSÜLİN FİYATI İÇİN İSYAN EDİYOR

9 Eylül 2017 de ABD de ‘’TITinternational, People of Faith for Access to Medicine, Public Citizen, ve Patients for Affordable Drug’’  üyeleri tarfından LİLLY firması İndianpolisteki merkezi önünde fahiş insulin fiyatı sebebi ile protesto edilecek (https://www.ibj.com/articles/65163-lilly-insulin-prices-come-under-micro...).

GABAPENTİN VE PREGABALİN BEL AĞRILARINDA ETKİSİZ AMA CİDDİ YAN ETKİYE SAHİP

Gabapentin (Neurontin ve benzerleri), pregabalin (Lyrica ve benzerleri) beş ağrılarında etkisiz veya çok az etkili olmasına ragmen ciddi yan etkilere sahip. Yeni yapılan araştırmada gabapentin (Neurontin, Gabaset, Gabateva, Gabanyl, Gemuda, Patyca vs…) placebo ile karşılaştırıldığında minimum etki tesbit edilmiş. Pregabalin (Lyrica, Alyse, Galara, Lir, Neogaba,Paden,Pagamax, Perge, Pigus, Spesicor,Zenixa, vs..). üç çalışmada diğer tip ağrı kesicilerrle kıyaslandığında diğer ağrı kesicilerin pregabalinden daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

AVRUPA İLAÇ KURUMU (EMA) BAZI MRI KONTRAST MADDELERİNİN KULLANIMINI YASAKLADI. TÜRKİYEDE SINIRLAMA YOK!

EMA’s final opinion confirms restrictions on use of linear gadolinium agents in body scans

Recommendations conclude EMA’s scientific review of gadolinium deposition in brain and other tissues

The European Medicines Agency (EMA) has concluded its review of gadolinium contrast agents, confirming recommendations to restrict the use of some linear gadolinium agents used in MRI body scans and suspend the authorisations of others.

YAYGIN-KRONİK AĞRILI KİŞİLER DAHA ÇABUK ÖLÜYOR

‘’Macfarlane GJ, et al "Persons with chronic widespread pain experience excess mortality: longitudinal results from UK Biobank and meta-analysis" Ann Rheum Dis 2017; doi:10.1136/ annrheumdis-2017-211476.’’ Tarafından İngilterede yapılan yeni araştırmaya göre kronik yaygın ağrılı hastalar daha çabuk ölmekte. Fibrmiyalji ve diğer kronik ağrılı hastaların neden daha önce öldükleri açıklandı.

FDA tarafından incelenmeye alınan,ciddi yan etkileri olan ilaçlar

Product Name: Trade (Active Ingredient) or Product Class
Potential Signal of a Serious Risk/New Safety Information
Additional Information (as of June 30, 2017)
Alli (orlistat) capsules
Xenical (orlistat) capsules, for oral use
Orlistat and neuropsychiatric adverse events
FDA is evaluating the need for regulatory action.
Cubicin (daptomycin for injection) for intravenous use
Cubicin RF (daptomycin for injection) for intravenous use
Medication error

YENİ DİYABET İLACI AYAK VE BACAKLARIN KESİLMESİNE SEBEP OLUYOR

Yeni yapılan iki teni klinik araştırma sonuçlarına göre FDA İNVOKANA, İNVOKAMET, İNVOKAMET XR isimli, canagliflozin (Janssen) ihtiva eden ilaçların tip2 şeker hastalarında her bin kişiden 6-7 kişide ayak ve bacak ampütasyon (kesilme) riskin hakkında yeni uyarıda bulundu.

DİKKAT! KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR KALP-DAMAR HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLERİ ÖNLEMEDİĞİ GİBİ YAŞLILARDA ÖLÜME SEBEP OLUYOR

Kalp-damar hastalıklarının birincil korunmasında tavsiye edilen statinler 65 yaş üzeri hastalarda veya kardiyovasküler risk faktörü olan hastalarda ömrü uzatmıyor. Onbeş sene önce yapılan 55 yaş üstü 10.000 den fazla hasta üzerinde yapılan ve 2002 de yayınlanan araştırmada (ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group.

AĞRI KESİCİLER KALP KRİZİNE SEBEP OLUYOR.

Naproksen dahil tüm NSAIDler (ağrı kesici-romatizma ilaçları) kalp krizi riskini artırıyor. Yeni yapılan araştırmada kalp krizi riski ilacları kullanmaya başladıktan bir hafta sonra dahi artıyor. Yüksek doz ilaç kullananlarda risk daha fazla.
Bu çalışmada 61.460 miyokard infarktüslü hasta değerlendirilmiş ve CELECOXIB, DICLOFENAC, NAPROKSEN, IBUPROFEN, ve ROFEKOKSİBİN anlamlı olarak miypkard riskini artırdığı tesbit edilmiştir. Yüksek doz ilaç kullananlarda rkalp krizi riski daha yüksek bulunmuştur.

Antidepressan ve antipsikotikler bunamaya (demans) sebep oluyor.

Posttravmatik stress bozukluğu (PTSD) tedavisinde kullanılan psikotropik ilaçlar demansa sebep oluyor. PTSD tedavisinde kullanılan SSRI grub antidepressanlar, yeni antidepressanlar ve trisiklik antidepressanlar veya atipik antipsikotikler anlamlı olarak demansı artırıyor.

Common Medications for PTSD Tied to Increased Dementia Risk
May 18, 2017
Psychotropic medications commonly used to treat posttraumatic stress disorder (PTSD) are associated with increased risk for dementia in older veterans, new research shows.

İçeriği paylaş