Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


ECZACI ODALARINDAN KAMUOYUNA ORTAK DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

Son dönemde ilaçların bulunabilirliği konusunda yaşanan sorunlar, halkımızın sağlığını tehdit eder noktaya gelmiştir. Piyasada bulunamayan ilaç sayısı yaklaşık 500 civarına ulaşmışken bakanlık ve üst örgütümüz olan TEB’e göre sorun sadece on, on beş ilaçla sınırlıdır

HANIMLAR DİKKAT: ANTİDEPRESSANLAR MEME KANSERİNE SEBEP OLABİLİYOR

‘’City of Hope in Duarte’’ kanser araştırma ve tedavi merkezinde geliştirilen bir yöntem ile seks hormonlarının dengesini bozan ve meme kanserinin gelişmesine ve ilerlemesine sebep olan kimyasalların hızlı bir şekilde tesbit edilebilmekte. Araştırmada test edilen 446 ilaç arasında ABD de 40-50 yaş kadınların dörtte birinin kullandığı antidepressan paroksetin’in (PAKSİL, SEROXAT) estrojenik aktivitesi (kadınlık hormonu) sebebi ile meme kanserine sebep ve meme kanserlerinin ilerlemesine sebep olabileceğini gösterdi.

AKNE İLAÇLARI ANAFLAKTİK REAKSİYONLARA SEBEP OLABİLİYOR

FDA benzol proksit, salisilik asit veya ikisini birden ihtiva eden akne ilaçlarını hipersensitivite reaksiyonlarına ve ölümcül anaflaktik reaksiyonlara sebep olabileceği hakkında ciddi sinyaller olduğu için incelemeye aldı.

BU BİR İLAÇ MI, YOKSA CİNAYET ALETİ Mİ???

Kısa bir süre önce ABD de piyasaya çıkan ve umarız Türkiyede piyasaya çıkmayacak (!!!!) LATUDA (lurasidone hydrochloride) isimli antipsikotik hemen sahtekarlıklarına başladı. FDA tarafından itirazlarla şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisi için ruhsat alan LATUDA derhal endikasyon dışı kullanımlara yöneldi ve FDA den uyarılar gelmeye başladı. Merak edenler LATUDA’nın FDA dosyasının özetini: aşağıdaki adreste görebilir: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2010/200603Orig1s000Su...

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeler

ECZACILAR DİKKAT!

6514 Sayılı Kanun ile, 1262, 984 ve 6197 Sayılı Kanunlarda Yapılan Düzenlemeler

MADDE 30 – 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “eczanelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilaç üreticilerine” ibaresi eklenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

Tebliğ ve ekleri ekli dosyadadır.

İEİS ve TİSD den TEB'e KİBAR FIRÇA!

İEİS VE TİSD’den ortak basın açıklaması
Ülkemiz ilaç sektörünün tüm bileşenleri, zor bir dönemden geçmektedir. Sektörümüzde her geçen gün ağırlaşan sorunlar, uzun süreden bu yana çözüme kavuşturulmamıştır.

Bu sorunlar, maalesef hastalarımızın çok önemli ilaçlara erişememesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu olumsuz şartlar altında, hastaların sağlığını tehdit eden sahte ilaçlar konusu da ülkemizin son günlerde gündemine girmiştir.

TEB 'DEN ATIF BİR'E CEVAP

Eczacılar Birliği Heyeti çok ayıp ediyor
Yazarlar22 Aralık 2013 Pazar A-A+
Ali Atıf BİR
Ali Atıf BİR
[email protected]
Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti "Bazı eczacılar ikiyüzlü mü" başlıklı yazıma kendini taraf kabul edip bir yanıt göndermiş. Buyurun heyetin gönderdiği mektup:

TEB BAŞKANINDAN ABDİ İBRAHİME MUHTIRA!

Ankara, 13 Aralık 2013

Abdi İbrahim şirketinin 300 çalışanını tazminatsız işten çıkartmasına ilişkin olarak, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle;

İçeriği paylaş