Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


FDA İLAÇ FİRMALARINA SATILDI

Obama gider ayak FDA’in başına ilaç firmalarının bir numaralı adamı Robert Califf’I getirdi. Senatoda yapılan oylamada ancak dört senator buna karşı çıktı. Demokrat Parti başkan adayı Senatör Bernie Sanders bu olayı seçim kampanyasında açık bir şekilde kınadı.

İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN, STATİNLER GRİP AŞILARININ ETKİSİNİ AZALTIYOR VEYA ÖNLÜYOR

İster inanın ister inanmayın! Kolesterol ilaçları (statinler) grip aşılarının (domuz gribi dahil) etkisini azaltıyor veya önlüyor!. Umarım uzmanlar bu konuda fikirlerini söylerler…Yaşlılara boşu boşuna mı aşı yapılıyor?

BÜYÜK BİR FİYASKO DAHA… SOLUNUM YOLU İLE ALINAN İNSULİN ‘’AFREZZA’’ ETKİSİZ Mİ VE TEHLİKELİ Mİ???

FDA 2014 yılında ilk inhalasyon yolu ile kullanılan SANOFİ firmasının çok hızlı etkili toz halindeki insulin onay verdi. İnhale insulin enjeksiyon yolu ile verilen insulinlere nazaran daha az etkili, buna mukabil akciğer kanserine kadar gidebilen yan etkilere sahip. Daha önce ruhsat almış inhale insülin EXUBERA akciğer kanserine yol açması sebebi ile 2 sene kullanıldıktan sonra ruhsatı iptal edilmişti.

NAPROKSEN OPİOİD KOMBİNASYONUNUN TEK BAŞINA NAPROKSENDEN FARKI YOK

ABD de Albert Einstein Tıp Fakültesinde 323 hastaya 10 gün süre ile adele gevşetici veya morfin benzeri ilaçlarla combine edilen naproksen verilen hastalarda ne oksikodon (kodein benzeri), ne parasetamol ve need siklobenzaprin (adele gevşetici) tek başına naproksenden daha fazla analjezik etki göstermemiştir.
Naproksen-kodein kombinasyonu Türkiyede bilinçsiz olarak yaygın bir şekilde kullanılmakta ve ciddi yan etkilere sebep olmaktadır.

Original Investigation | October 20, 2015

Antibiyotiklerin bilmediğimiz yan etkileri: Fluorokinolonlar hasta ediyor

FDA bilimsel danışma komisyonu, kinolonların bazı endikasyonlarda zarar/fayda oranın bilinmediğini açıkladı.

GÖZÜNÜZ AYDIN, SENELERCE STATİN KULLANIRSANIZ ÖMRÜNÜZ ÜÇ GÜN UZUYOR

2-6.1 sene statin kullananlar arasında yapılan araştırmada , alltı birincil (primary), 5 ikincil (secondary) kalp krizinden korunma incelenmiş ve statinlerin birincil korumada ömrü 3.2, ikincil korumada 4.1 gün uzattığı ispat edilmiştir!!!... Bu makalede maalesef işin ekonomik boyutu ve statinlere bağlı yan etkiler bildirilmemiştir.

ŞEKER HASTALARI DİKKAT: Canagliflozin (INVOKANA, INVOKAMET) kullanan hastalarda kemik kırığı riski

FDA canagliflozin için yeniden uyarı yayınladı. Bu ilacı kullananlarda ciddi kemik kırılmaları ve kemik dansitesinde azalma ortaya çıkmakta. FDA ayni gruptan (DPP-4 türevleri) olan dapagliflozin, empaglifozin içinde kemik kırıkları yönünden inceleme başlattı. Bu ilaçlar ayni zamanda ciddi ketoasidozise sebep olmakta ve hastalar hastaneye yatma zorunda kalmakta.

FDA den diyabet ilaçları için çok ciddi uyarı!

FDA tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan DPP-4 grubu ilaçların ciddi ve sakatlık yapıcı eklem hasarına sebep olduğu yönünde uyarıda bulundu. Sitagliptin (Januvia), saxagliptin (Onglyza), linagliptin (Tradjenta), and alogliptin (Nesina) gibi DPP*4 grubu ilaçların eklem ağrısı yapıcı yan etkisi ilacın prospektüsünde uyarılar ve dikkat edilmesi gereken kısımlarına ilave edildi. Çok ciddi eklem ağrıları ilaca başladıktan 1 gün sonra otaya çıkabildiği gibi bir sene sonra da görülebilmekte. Ağrılar ilaç kesildikten 1 ay sonra tedricen azalmakta.

Kullanmaya devam edin! Kolesterol ilaçları hafıza kaybına yol açıyor

1987- 2013 yılları arasında 482.543 statin kullanan, 26.484 hiç statin kullanmamış ve 68.028 statin harici lipid düşürücü kullanan olmak üzere toplam 577.055 kişi üzerinde yapılan araştırmada statin kullanılmaya başladıktan 30 gün sonra akut hafıza kaybı ortaya çıkmıştır. Gerek statitnler gerekse statin dışı lipid düşürücüler anlamlı olarak ilaç kullanmayanlara nazaran 4 misli daha fazla hafıza kaybına sebep olmuştur.
Statin Therapy and Risk of Acute Memory Impairment

ASTRO-FİZİK PROFÖSÖRÜ AŞILARI SAVUNDU!

Bilim Akademisi: Aşılara karşı kuşku yersiz

Farklı gerekçelerle çocuklarını aşılatmak istemeyen ailelere bir itiraz da Bilim Akademisi’nden geldi. Akademi başkanı Prof. Dr. M.Ali Alpar, aşıların insan sağlığını koruma ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmada modern tıp biliminin geliştirdiği en etkin, ekonomik ve yan etkileri çok düşük yöntem olduğunu hatırlattı.

TARTIŞMA YERSİZ VE RİSKLİ

İçeriği paylaş