Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


PCI (Perkütan Koroner Girişim) ilaç tedavisinden üstün değil

NEJM de yayınlanan yeni çalışmaya göre perkütan koroner girişimin (PCI)  ilaç tedavisine göre herhangi bir üstünlüğü yok.  PCI ile beraber ilaç tedavisi uygulandığında hernekadar hastaların yaşam kalitesi, fizik aktiviteleri ve anjina sıklığında tek başına ilaca nazaran tedrici bir iyileçme görülüyorsada, PCI etkisi 36 ay içinde kaybolmakta.

Artrit tedavisinde büyük yenilik

İngiliz araştırmacılar romatoid artrite karşı aşı geliştirdiler. Hastanın kendi kanını  kullanarak eklemdeki bozuklukların baskılıanabileceği ileri sürülüyor. Newcastle üniversitesi araştırıcıları aşının henüz 8 gönllü üzerinde değerlendirildiğini, başarılı olduğu takdirde büyük çaplı klinik araştırma başlatacaklarını açıkladılar.

EMEA kararları

CHMP  aşağıdaki ilaçlara pozitif görüş vererek Avrupa çapında pazarlanmalarına müsaade etti:

EVİCEL (insan fibrinojen/trombin) OMRIX biopharmaceuticals

XARELTO (rivaroxaban) BAYER  (venöz tromboembolizmi önleyici)

Jenerik OLANZAPINE, MYLAN (antipsikotik)

 

.

 

VİRACEPT kansere sebep olmuyor

EMEA tarafından yapılan açıklamada etil mesilat ile kontamine olmuş VİRACEPT (nelfinavir) in kansere sebep olmadığı bnildirildi. Viracept antiviral bie ajan olup HIV-1 enfeksiyonlarında kullanılmakta.

Daha fazla bilgi için:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/viracept/viracept.htm

 

Simvastatin-Amiodaron kombinasyonu kas erimesine sebep oluyor

FDA yaptığı uyarıda Simvastatin (Zocor, Vytorin)) ve amiadaron (Cordaron) kombinasyonun çok cissi rabdomiyolizise sebep olduğunu bildirdi. Daha önce duyurulduğu üzere statinlaer rabdomiyolize sebep olmakta ve bu sebeple Bayer'in statini yasaklanmıştı.

Simvastatin amiodaron ile kombine edildiğinde rabdomiyoliz riski çok daha fazla artmakta. Hastaların simvastatini günde 20 mg dan daha yüksek dozda kullanmamaları tavsiye edilmekte. FDA kombinasyonla ilgili olarak bugüne kadar 52 vaka rapor edildiğini bildirdi.

Bitkisel erektil disfonksiyon ilacı ABD de toplatılıyor

Bitkisel cinsel gücü artırıcı ilacın içinden viagra anoloğu thio-Methisosildenafil çıktı. İngiltere ve ABD de VİAPRO ismi ile reçetesiz olarak satılan bitkisel ilaç ABD de FDA tarafından toplattırıldı. İlacı pazarlayan EG lab ilacın tüm farmasötik formlarını pazardan çekti. Viapronun içine karıştırılan thio-methisosildenafil, sildenafil gibi nitratların etkisini potansiyalize etmekte ve ciddi yan etkilere sebep olmakta.Viapro 2008 Mart ayından beri satılmakta.

NICE bazı kanser ilaçlarının geri ödenmesini reddetti

Türkiyede ilaç olmayan ilaçlar bile bol keseden ödenirken ve Sağlık Bakanlığı tarafından rekor düzeyde off-label (endikasyon dışı) kullanıma müsaade edilirken,  İngilterede NICE Pfizer, Roche, Bayer ve Wyeth’ın kanser ilaçlarının ileri böbrek kanseri hastalarında kullanılmasına onay vermedi.

Amerikalılar 2006 da 1.1 milyar kere muayene olmuş

Amerikalılar 2006 yılında 1.1 milyar kere acil servis, poliklinik ve doktor muayenehanelerinde muayene olmuşlar. Hastalık kontrol ve korunma merkezin istatistiklerine gör ABD de kişi başına senede 4 muayene düşmekte. Hastaların %70 ine en az bir ilaç yazılmış ve toplam 2.6 milyar ilaç kullanılmış. Kullanılan tüm ilaçların %13.6 sını analjezikler teşkil etmekte.

ABD de ilaç firmaları lobi faaliyetleri için keseyi açtı

İlaç firmaları ABD hükümeti nezdinde 2008 ikici çeyreğinde 5 milyon dolardan fazla lobi faaliyetleri için harcadı. “The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America”nın 30 dan fazla üyesi kongre, FDA ve diğer kurumlarda ciddi lobi faaliyetlerine başladı.

Psikiyatrisler daha fazla ilaç kullanmaya başladı

"Archives of general Psychiatry" de yayınlanan bir çalışmaya göre ABD de psikiyatristler hastalarında gittikçe daha fazla ilaç kullanmakta, daha az psikoterapi yapmakta. Psikiyatristlerin muayenehanerinde 14108 hasta üzerinde yapılan araştırmada 2005 yılında ilaç kullanımı 1996 yılına nazaran %83 .8  artarken psikoterapi %44.4 de %28.9 a düşmüştür. Tüm hastalarına psikoterapi uygulayan psikiyatris sayısıda %19.1 den %10.8 e düşmüştür.

İçeriği paylaş