Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Darısı Türkiyenin başına: ABD de ilaç firmaları 50 dolardan fazla hediye veremeyecek

Massachusetts (ABD) valisi Deval Patric ilaç firmaları tarafından doktorlara verilen hediye ve paralara sınırlama getiren kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre ilaç firmaları doktorlara,spor-konser bileti, pikniğe götürme-seyahat parası gibi adlar altında hiçbir ödeme yapamayacak. Elli dolar üzerinde doktorlara verilen hertürlü maddi destek kamuoyuna açıklanacak. Aksine hareket edilen her olay için 5000 dolar ceza verilecek.

NICE Başkanına Göre İlaç Firmaları Aşırı Kar Ediyorlar

NICE başkanı Professor Michael Ravlins The Guardian gazetesine verdiği demeçte ilaç firmalarının aşırı kar ettiğini ve kötülüğü ve ahlaksızlığı teşvik edici yöntem kullandıkalarını söyledi.

Metformin ve sulfonilüre kombinasyonu kardiyavasküler hastalık riskini artırıyor

Yeni yayınlanan meta analizde iki oral antidiyabetik ajanın (metformin-sulfanilüre) beraber kullanılmasının kardiyovasküler hastalık riski ve mortaliteyi artığı ileri sürüldü. 290 Çalışmanın değerlendirildiği meta analize göre metformin ile sulfanilüre grubu oral antidiyabetiklerin kombine edilmesi anlamlı olarak kardiyovasküler bozukluk sebebi ile hastaneye yatırılmayı ve ölümü artırmakta.

EMEA Vytorin (Inegy) nin çocuklarda kullanılmasına onay vermedi

Eurtopean Medicine Agency (EMEA) pediatrik komitesi VYTORIN (INEGY) nin çocuklarda kolesterol düşürücü olarak tavsiye edilmemesine karar verdi. Komite Vytorin (ingy) nin mevcut kolesterol düşürücülere herhangi bir üstünlük sağlamadığını açıkladı. Bir süre önce 2 ABD kongre üyesi FDA e Vytorin’in kanserle ilişkisini sormuştu.

 

PCI (Perkütan Koroner Girişim) ilaç tedavisinden üstün değil

NEJM de yayınlanan yeni çalışmaya göre perkütan koroner girişimin (PCI)  ilaç tedavisine göre herhangi bir üstünlüğü yok.  PCI ile beraber ilaç tedavisi uygulandığında hernekadar hastaların yaşam kalitesi, fizik aktiviteleri ve anjina sıklığında tek başına ilaca nazaran tedrici bir iyileçme görülüyorsada, PCI etkisi 36 ay içinde kaybolmakta.

Artrit tedavisinde büyük yenilik

İngiliz araştırmacılar romatoid artrite karşı aşı geliştirdiler. Hastanın kendi kanını  kullanarak eklemdeki bozuklukların baskılıanabileceği ileri sürülüyor. Newcastle üniversitesi araştırıcıları aşının henüz 8 gönllü üzerinde değerlendirildiğini, başarılı olduğu takdirde büyük çaplı klinik araştırma başlatacaklarını açıkladılar.

EMEA kararları

CHMP  aşağıdaki ilaçlara pozitif görüş vererek Avrupa çapında pazarlanmalarına müsaade etti:

EVİCEL (insan fibrinojen/trombin) OMRIX biopharmaceuticals

XARELTO (rivaroxaban) BAYER  (venöz tromboembolizmi önleyici)

Jenerik OLANZAPINE, MYLAN (antipsikotik)

 

.

 

VİRACEPT kansere sebep olmuyor

EMEA tarafından yapılan açıklamada etil mesilat ile kontamine olmuş VİRACEPT (nelfinavir) in kansere sebep olmadığı bnildirildi. Viracept antiviral bie ajan olup HIV-1 enfeksiyonlarında kullanılmakta.

Daha fazla bilgi için:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/viracept/viracept.htm

 

Simvastatin-Amiodaron kombinasyonu kas erimesine sebep oluyor

FDA yaptığı uyarıda Simvastatin (Zocor, Vytorin)) ve amiadaron (Cordaron) kombinasyonun çok cissi rabdomiyolizise sebep olduğunu bildirdi. Daha önce duyurulduğu üzere statinlaer rabdomiyolize sebep olmakta ve bu sebeple Bayer'in statini yasaklanmıştı.

Simvastatin amiodaron ile kombine edildiğinde rabdomiyoliz riski çok daha fazla artmakta. Hastaların simvastatini günde 20 mg dan daha yüksek dozda kullanmamaları tavsiye edilmekte. FDA kombinasyonla ilgili olarak bugüne kadar 52 vaka rapor edildiğini bildirdi.

Bitkisel erektil disfonksiyon ilacı ABD de toplatılıyor

Bitkisel cinsel gücü artırıcı ilacın içinden viagra anoloğu thio-Methisosildenafil çıktı. İngiltere ve ABD de VİAPRO ismi ile reçetesiz olarak satılan bitkisel ilaç ABD de FDA tarafından toplattırıldı. İlacı pazarlayan EG lab ilacın tüm farmasötik formlarını pazardan çekti. Viapronun içine karıştırılan thio-methisosildenafil, sildenafil gibi nitratların etkisini potansiyalize etmekte ve ciddi yan etkilere sebep olmakta.Viapro 2008 Mart ayından beri satılmakta.

İçeriği paylaş