Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Schering Plogh'un yeni anstezi ilacını FDA reddetti, EMEA kabul etti

FDA Schering Plough’un çok ümit bağladığı anestezii ilacını reddetti. FDA Sugameddadex’in (anesteziden çabuk çıkmayı sağlayan ilaç) bazı hastalarda ciddi allerjik reaksiyonları sebeb olması dolayısı ile ilaca ruhsat vermedi.

Sanofi-Aventis zor durumda

Sanofi-Aventis’in karı 2008 ikinci çeyreginde bir önceki yıla nazaran %4.4 azaldı. Firma atrial fibrilasyon ilacı Mutaq dosyasını FDA ve EMEA ya verirken, yeni antidepressanları Saradulant son dönem klinik araştırmasında başarısız bulundu. Aventis geliştirmekte oldukları SSS ilaçları amibegron ve SSR 149415 ve iki kardiyovasküler ilaç ilepatril ve SL 149415’in çalışmalarınıda dururdu.

İloperidon şizofrenide etkisiz

FDA, Vanda Pharmaceuticals'ın şizofreni ilacı iloperidona onay vermedi. FDA Vandadan daha fazla etkinlik ve emniyet çalışması istedi. FDA atipik antipisikotik olan iloperidonun plasebo ve bilinen diğer atipik antipsikotikler ile karşılaştırmalı çalışmalar ihtiyaç olduğunu açıklaması üzerine Vanda hisse senetlerinde %62 ye varan düşüş görüldü.

 

Exforge, Norvasc' dan iki misli daha fazla etkili bulundu

Novartis’in EXFORGE’si tek başına amlodipinden daha etkili bulundu. 646 Hasta üzerinde yapılan araştırmada sistolik kan basıncı 160-200 mm Hg olan hastalarda Exforge (valsartan+ Amlodipin) tek başına amlodipine (Norvasc) iki misli daha fazla etkili bulundu. “Journal of the American Society of Hypertension” da yayınlanan makaledeyaşlıi obez ve diyabetik gibi tedavisi zor hipertansif hastalarda Exforge’nin anlamlı olarak daha iyi kan basıncı kontrolu yaptığı bildirildi.

Anjiyotensin reseptör antagonistleri Alzheimerden koruyor

2008 Uluslararası Alzheimer Kongresinde Anjiyotensin Reseptör Antagonisti kullanan hastalarda Alzheimer gelişiminin diğer ilaçları kullananlara nazaran daha az olduğu tebliğ edildi. ARA ların ayni zamanda hastalığın ilerlemesinide yavaşlattığı ileri sürüldü.

EMEA Novartisin senede tek doz osteporoz ilacına onay verdi

EMEA Novartisin senede 1 kez kullanılan osteoporoz ilacı ACLASTA (zolendronic acid) nın erkeklerde kullanımına onay verdi. CHMP ayrıca Aclasta’nın erkek ve postmenapozal kadınlarda yeni klinik kırıkları önlediğinin ve mortaliteyi azalttığını prospektüse ilavesini tavsiye etti.

Egzersiz Alzheimer hastalığını da önlüyor

Muntazam yapılan egzersiz Alzhaimer hastalığı gelişimini ilaçlardan daha iyi önlüyor. Chicagoda yapılan uluslararası Alzheimer hastalığı kongresinde MRI ile yapılan araştırmada muntazam yapılan egzersizin beyinde hippokampus bölgesinde (Alzheimer hastalığında ilk hasara uğrayan bölge) yaşla artan hücre ölümlerini yavaşlattığı gösterildi.

 

EMEA moksifloksazin ve norfloksazin ihtiva eden ilaçlara ciddi sınırlamalar getirdi.

EMEA  diğer antibiyotiklerin etki etmediği akut bakteryel sinüzit, kronik bronşitin akut hecmesi ve toplumdan edinilmiş pnömoni dışında oral moksifloksazin (Avelox, Bayer;Pitoxil, Sanovel; Moxday, İntegri; Moxitec, Basel) kullanımına müsaade etmiyor. Moksifloksazin kinolon grubu bir antibiyotik olup birçok enfeksiyon hastalıklarında kullanılmakta idi. Karaciğer toksisitesi (ölümcül karaciğer hasarı) sebebi ile EMEA son toplantısında moksiflosasin kullanımını sınırladı.

Dünya Klinik Farmakoloji Kongresi (CPT2008) Quebec (Kanada) de Başladı

82 Ülkeden 1735 kişinin katıldığı kongreye Türkiyeden de 12  kişi katılıyor. Kongrenin ilk günü farmakoepidemiyoloji ve karar vericiler için farmakoekonomi çalıştayı yapıldı. Türkiyeden Prof. Dr. F. Cankat Tulunay'ın katıldığı farmakoekonomi çalıştayında karar vericilerin farmakoekonomik çalışmaları nasıl değerlendirmeleri gerektiği ve ne tip araştırmaların geri ödeme konusunda öncelik aldığı tartışıldı.

Statinlere bağlı miyopatinin mekanizması aydınlanıyor

Statinlere bağlı miyopatinin gen mutasyonu iler ilgili olduğu ortaya çıktı. İngiltere Tıp Araştırma Konseyi (Medical Research Council), İngiliz Kalp Vakfı ve Ulusal Sağlık Servisi tarafından desteklenen Merck, Roche ve İngiliz Kalp Vakfı tarafından mali destek sağlanan çalışma NEMJ de yayınlandı.

İçeriği paylaş