Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Lipitor’un Alzheimer Hastalığında hiçbir faydası yok

Pfizer tarafından yapılan açıklamada Alzheimer hastalığı tedavisinde Japon Eisai tarafından keşfedilen, Pfizer tarafından pazarlanan Aricept’e ilave edilen lipitor’un hastalara hiçbir faydası olmadığı bildirildi. 640 Hasta üzerinde 18 ay süre ile yapılan çalşmada hastalara Aricepte ilave olarak 80 mg Lipitor verilmiş ve kombinasyon, tek başına Aricept ve plasebo ile karşılaştırmalı yapılmıştır.