Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


KİM HAKLI? TİTCK SGK NIN YÖNERGESİNİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU!

SGK, eşdeğer ilaçlardan klinik araştırma istenebileceğini dair bir yönerge hazırladı. TİTCK ise bunun yerli ilacı sıkıntıya sokacağını söyledi. Anlaşmaya varılamayınca TİTCK, SGK'yı mahkemeye verdi.

SGK'nın, 3 Temmuz'da hazırladığı Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge'ya eşdeğer ilaçta klinik araştırma istenebileceği yönünde bir madde eklendi. sağlık bakanlığı bu maddenin yerli ilacı sıkıntıya sokabileceği görüşünü SGK'ya iletti, ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine TİTCK, SGK'ya Danıştay'da dava açtı.

MADDE HUKUKA AYKIRI

Dava dilekçesinde 'Ödeme komisyonunun, ihtiyaç duyulan ilaçlar ile ilgili mevcut alternatiflerine göre getireceği klinik kazanç, tedavi üstünlükleri ve finans modellerinin belirlenmesi amacıyla komisyon tarafından belirlenecek üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde bu kapsamda çalışma talep edebileceği yolunda hükme yer verilmiş olması; komisyonun gerek görür ise müracaatta bulunan ilaçlardan klinik araştırma isteyebilecek olması mer'i mevzuat hükümleri karşısında açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir' denildi. Dilekçede, yetkili olarak kurumun zaten yürütülen klinik araştırmalar neticesinde elde edilen verilere göre ruhsat ve izin verdiği kaydedildi.

Hürriyet