Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Omuz ağrılarında fizik tedavi mi, steroid enjeksiyonu mu?

Omuz ağrıları 1000 kişi/yıl da 5-30 kişide görülen oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Maalesef bu konuda değişik tedavi yöntemlerinin karşılaştırmalı çalışmaları oldukça az. Van der Sande ve arkadaşları Archives of Physical Medicine and Rehabilitation da 2013 de yayınlanan çalışmada bu konudaki eksiklikler gündeme getirilmiştir. Araştırmacılar bu konuda yanlız 5 randomize çalışma ve 2 klinik derleme bulabilmişlerdir. Bu çalışmalarda gliseril trinitrat transdermal patch plasebodan üstün bulunurken, normal ibuprofen tablet gecikmiş ibuprofen tabletten daha etkili bulunmuştur.
Diğer taraftan en yaygın kullanılan NSAID ler etkisiz veya çelişkili sonuçlar ortaya çıkartırken akupunktur hakkındaki deliller de yetersiz bulunmuştur. Omuz ağrılarında en yaygın kullanılan kortikosteroid enjeksiyonlarının plasebodan daha üstün olduğuna dair veya diğer tedavilerden üstün olduğuna dair bir delil de bulunamamıştır. Binlerce hastaya boşu boşuna steroid enjekte edilmekte. Rhon ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada da kortikosteroid enjeksiyonlarının diğer tedavilerden daha iyi olduğu gösterilememiştir (Rhon and Radnovich, Ann Intern Med. 2014;161:161-169).
Yapılan çalışmada manuel fizik tedavi omuz ağrılarında daha etkili ve ekonomik bulunmuştur. Araştırmada 18-65 yaş arası tek taraflı omuz ağrısı olan hastalar iki gruba ayrılmış, bir gruba kortikosteroid enjeksiyonu (bir ay ara ile 3 kere 40 mg triamsilon enjeksiyonu) yapılırken, diğer gruba fizik tedavi (haftada 2 kere 3 hafta) uygulanmıştır. Bir yıl sonunda kortikosteroid grubunda %52, fizik tedavi grubunda %50 den fazla iyileşme gözlenmiş. Steroid zerkedilenlerin %10.7 sinde yan etkiler görülürken, fizik tedavi grubunda yan etki gözlenmemiştir.
Kortikosteroid grubundaki hastaların %64’ü daha sonra omuz ağrısından şikayetle doktora giderken fizik tedavi grubunda bu oran %37 bulunmuştur.