Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Hanımlar dikkat! Kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler) diyabet riskini %50 kadar artırıyor.

Yeni yapılan bir araştırmada statinlerin yaşlı kadınlarda yeni şeker hastalığı riskini %33 artırdığını, yaş arttıkça ve doz artırıldığında diyabet riski %50 lere ulaşıyor. Araştırmacılar doktorların ve yaşlı hanımların bu konuda uyarılmasını tavsiye ediyor.
‘’Drugs and Aging’’ dergisinin mart 2017 sayısında yayınlanan araştırma 8372 kadın analiz edilerek yapılmış ve kadınlar 10 sene takip edilmiş. Analize 1 Temmuz 2002- 31 Ağustos 2013 yılları arasında statin kullanan kadınlardaki yeni diyabet olguları katılmış. Çalışmaya katılan kadınların yetmiş-seksen yaşlarındaki kadınların %50 si statin kullanmakta ve bunların %5’in de diyabet gelişmekte. Düşük doz statin kullananlarda diyabet riski %17 iken yüksek dozlarda risk %51’e çıkmakta.