Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Bazı FDA danışmanlarının ilaç firmaları ile ilişkileri ortaya çıktı

FDA artrit danışma komisyonu (Arthritis Advisory Committee) üyelerinin 10 tanesinin ilaç firmaları ile çıkar ilişkisi olduğu ortaya çıktı. COX-2 inhibitörleri ile ilgili oylamalarda 32 danışma kurulu üyesinden 10 tanesi bu ilaçları üreten firmalarla prasal ilişki içinde bulundu. On üyeden 8 tanesi verdikleri kararlarda ilaç firmaları ile ilişkilerinin etkili olmadığını savundu.