Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Haberler

ABDİ İBRAHİM DOLANDIRILMIŞ

Abdi İbrahim'in 331 çalışanı ile yedi ilaç deposu sahibi, şirketi hayali satışla 2.6 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla davalık oldu

Omuz ağrılarında fizik tedavi mi, steroid enjeksiyonu mu?

Omuz ağrıları 1000 kişi/yıl da 5-30 kişide görülen oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Maalesef bu konuda değişik tedavi yöntemlerinin karşılaştırmalı çalışmaları oldukça az. Van der Sande ve arkadaşları Archives of Physical Medicine and Rehabilitation da 2013 de yayınlanan çalışmada bu konudaki eksiklikler gündeme getirilmiştir. Araştırmacılar bu konuda yanlız 5 randomize çalışma ve 2 klinik derleme bulabilmişlerdir.

TİTREK BACAK SENDROMUNDAN SONRA TİTREK VAJİNA SENDROMU!

İlaç firmalarının yaratıcılığı sınır tanımıyor! Önce ilaçlarını satmak için huzursuz bacak sendromunu yarattılar ve ilaçlarını sattılar yetmedi huzursuz vajina sendromunu (RESTLESS GENITAL SYNDROME) yarttılar ve daha fazla ilaç satacaklar. Titrek vajinalılara gün doğacak!
Araştırmacılar nihayet huzursuz vajina sendromunun huzursuz bacak sendromunun variasyonu olduğunu ispatlamışlar.

BASEL İLAÇTAN AÇIKLAMA

KAMUOYU BİLGİLENDİRME

HERKES GİDER MERSİNE SAĞLIK BAKANLIĞI GİDER....... FDA PFIZER'İN CHAMPIX İTİRAZINI REDDETTİ

CHAMPIX (sigara bıraktırma ilacı) kullanan veya Champix'i kestikten kısa süre sonra çok ciddi nöropsikiyatrik yan etkilere sebep olmakta. Champix kullanan hastalar ajitasyon, saldırganlık, depresyon, davranış değişikliği, intihar düşüncesi, intihar davranışı olan hastaların derhal doktora müracaatı istenmekte. Etkinliği tartışmalı olan bu ilaç için FDA danışma kurulu ilacın faydalı olup olmadığına karar vermek için yeni bir toplantı yapacak.

TİTCK DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATTI

Apranax Plus ruhsatlandırmasındakş yanlışları düzeltmek için daha büyük yanlışlar yapan TİTCK sayesine ayni ilacın birbirinden tamamen farklı iki KÜB’ü (kısa ürün bilgisi) ve TİTCK web sayfasındaki KÜB ile çok alakasız bir prospektüsle ilaç halen satışta. Abdi İbrahim web sayfasında daki KÜB de (değişiklik: 07.05.2014 )
‘’4.1 Terapötik endikasyonlar

KÜB DEĞİŞİKLİKLERİ SAKLANIYOR!

Apranax Plus isimli ilacın KÜB (Kısa ürün Bilgileri) değiştirildiğ halde bu kamu oyundan saklanmakta ve TİTCK web sayfasında bu değişikliğin ne zaman yapıldığı soru işaterleri ile dolu bulunmakta. KÜB' ün değiştirilmesine rağme ilaç halen eski KÜB bilgileri ile satılmakta ve halk sağlığına zarar verbilmekte. 15 Ekim 2014 Günü saat 13.00 de .... eczanesinden alınan ilacın prospektüsü ektedir. Umarız TİTCK ilaç firmalarını korumaktan vazgeçer ve bu yanlışlıklara son verir? Bu ilaç için herhangi bir yoplama kararı alındı mı?

Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği, kamu ve özel hastaneler, muayenehaneler dahil özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sağlık da dahil kişisel bilgilerini merkezi olarak toplayacak bir sistem kurmuştur.

17 Kasım 2012 tarihinde 'Sağlık net 2 veri gönderimi' başlıklı bir Genelge göndererek muayenehane ve özel sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere sağlık hizmeti verilen her yerden hastaların bilgilerini merkezi sistemle kendisine göndermelerini istemiştir.

APRANAX PLUS PROSPEKTÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yayınlarımız üzerine Apranaxplus prospektüsünde endikasyon kısıtlamasına gidilmiş ise de diğer hatalar devam ediyor.

SAYIŞTAY SGK DENETİM RAPORUNU AÇIKLADI! İBRETLİK RAPOR..

DENETİM GÖRÜŞÜ
Kurumun 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinde mali rapor ve tabloları etkileyecek düzeyde kanun ve diğer hukuki düzenlemelere aykırılıklar bulunduğu kanaatine varılmıştır. Tüm bu sebeplerle Kurumun 2012 yılı mali rapor ve tablolarına olumsuz denetim görüşü verilmiştir.

RAPORUN TÜMÜ: http://www.sayistay.gov.tr/rapor/kid/SGK.pdf

İçeriği paylaş