Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Acı İlaç

Akıl Parayla Satılmaz... (10.04.2008)

Son günlerde gerek yazılı basında gerekse radyo ve televizyonlarda yaygın şekilde antidepressanlar tartışılmaya başlandı. Olay nereden kaynaklandı? Bu sütunun okuyucuları bu konuda senelerdir yazdıklarımızı hatırlayacaklardır. Bu olaylar başlamadan 2 gün önce antidepressanların neden olduğu doğum hatalarını yazmıştık.

Akıllıyı Arkada Tutma, Akılsızı Kılavuz Etme… (18.02.2008)

Son günlerde patlayan türban sorunu ülkenin tüm sorunlarının önüne geçti. Ne ilaç soygunu, ne ilaç hortumlaması kaldı, diğer konular gibi hepsi unutuldu.. Kurt puslu havayı severmiş.. Devletin malı deniz, yemeyen domuz…

Ne Değişti?!.. Herşey Eski Tas, Eski Hamam.. (15.01.2008)

Aşağıya bundan 6 yıl önce yapılmış bir röportajı hiç değiştirmeden koyuyorum. Altı senede bir arpa boyu yol gidememişiz. Halen her gün bir yönetmelik, bir genelge yayınlanıyor ve birçok iş daha kötüye gidiyor.

Açın Karnı Doyar Gözü Doymaz (17.12.2007)

Sağlık harcamaları arttıkça, ilaç firmaları, hükümetler ve diğer kurumlar (sigorta vs)  sağlık harcamaları ile ilgili daha sofistike analiz yöntemleri bulmakta ve birbirlerini ikna etmeye çalışmaktadırlar. İlaç firmaları ne olursa olsun ilaçlarının “cost-effective” olduğunu ispat için ellerinden geleni yapmakta ve bunun için etik veya etik dışı her yolu mübah görmektedir. Sahte klinik araştırmalardan tutun, rüşvete kadar her yol denenmekte…

Biz Cahil Dediğimiz Zaman, Mektepte Okumamış Olanları Kastetmiyoruz. Kastettiğimiz İlim, Hakikati Bilmektir. Yoksa Okumuş Olanla

Big Pharma’nın tatlı  karları her geçen gün azalmaya başladı. IMS tahminlerine göre 2008 yılında ilaç endüstrisindeki büyüme ancak % 5-6 civarında olacak. 2007 Yılında büyümenin ise  % 6-7  civarında olması bekleniyor.  Global ilaç satışları da 735-745 milyar dolar civarında olacak.

"Böcek Olmayı Kabullenenler, Ezilince Şikayet Etmemelidirler." (23.11.2007)

Geçen yazımızda konunun tıp, etik ve iyi klinik uygulamalar yönünden çok önemli bir “case” vaka olduğunu ve bu bakımdan özellikle genç araştırmacıların bunları iyi bilmeleri ve beyinlerini yıkamak isteyenlerin kimin ve neyin esiri olduklarını iyi anlamaları için konuyu mümkün olduğu kadar uzun yazdığımızı söylemiştik.

Akıllı Olanlar Sebepler Konusunda Tartışırlar. Ama Nihai Kararı Sonuçta Sürekli Aptallar Verir. (18.11.2007)

Bütün dünyada olduğu gibi artık ABD de ilaç harcamaları  ile başa çıkamaz duruma geldi ve bu konuda yeni kanun ve yönetmelik hazsırlmaya başladı ve işler karıştı. Daha ucuz ilaç ve tedavi isteyen ABD senato üyeleri büyük bir ilaç endüstrisi lobisinin karşı atağı ile karşılaştı.

Nerede Kalmıştık? (12.11.2007)

1989-1991 yılları arasında ruhsat alan ilaçların %1.56’sı piyasadan çekilmiş veya yasaklanmıştır. 1997-2000 yılları arasında ruhsat alan ilaçların %5.34’ü piyasadan çekilmiştir.

1998 yılında FDA’e klinik araştırmalar ile ilgili 10 şikayet yapılmış. 2006 yılında uygun olmayan klinik araştırmalarla ilgili olarak 350 şikayet yapılmıştır.

Nush ile Uslanmayanı Etmeli Tekdir Tekdir ile Uslanmayanın Hakkı Kötektir (06.11.2007)

Nush (Nasihat) ile Uslanmayanı Etmeli Tekdir (Azarlamalı),
Tekdir ile Uslanmayanın Hakkı Kötektir

(Ziya Paşa)

E-posta; ctulunay@medicine.ankara.edu.tr

Kiralık farmakologlar... (10.09.2007)

Türkiye’de muvazaalı eczacılıktan sonra sözde araştırmacı ilaç firmaları tarafından kiralık farmakolog devri başlatıldı... Sözde bilimsel özde filimsel iyi klinik araştırma toplantıları yapıp, millete akıl verenler, dünyada eşi görülmemiş bir uygulama başlattılar.

İçeriği paylaş