Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Bilimsel Yazılar Sayfası

GİNKO BİLOBA

Ginko Bilobanın yasaklanması sonucu diğer Alzheimer ilaçlarının yan etkilerinin Prof. Dr. F. Cankat Tulunay tarafından yapılan farmakoekonomik analizi .

HER BİYOEŞDEĞER İLAÇ KLİNİK OLARAKTA EŞDEĞERMİDİR? PROF. DR. F. CANKAT TULUNAY

Son senelerde gittikçe artan efervesan tablet ruhsatlandırmaları ilaçların kalitesi hakkında sorular yaratmaya başlamıştır. Çok özel ve diğerlerine göre oldukça zor olan efervesan tabletlerin biyoyararlanım%biyoeşdeğerlik çalışmalarının yapılmamış olması endişeleri daha da artırmaktadır. Diğer taraftan tüm dünyada halen uygulanmakta olan biyoeşdeğerlikteki %80-125 marjı ciddi bir şekilde eleştirilmekte ve bu sınırın özellikle dar terapötik marjlı ilaçlarda 90-110 veya 90-115’e çekilmesi yönünde yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

FARMAKOEKONOMİ ILGAZ 2004 TOPLANTISI

PDF Farmakoekonomi slayt seti (Prof. DR. F. Cankat Tulunay)

TÜRKİYEDE "AKILCI İLAÇ KAVRAMI " İLE İLGİLİ İLK CİDDİ TOPLANTI

Son günlerde bilen-bilmeyen herkesin konuştuğu "Akılcı İlaç" konusunda Türkiyede ilk olarak, KLİNİK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ tarafından düzenlenen, sektörün tüm kesimlerinin katıldığı "AKILCI İLAC ARAMA " toplantısının tutanakları ilişikte takdim edilmiştir.

DİYABET Mİ, ANTİDİYABETİK İLAÇLAR MI KANSER YAPIYOR

Diabetes Mellitus and Increased Risk of Cancer: Focus on Metformin and the Insulin Analogs

M. Shawn McFarland, Pharm.D.; Rebecca Cripps, Pharm.D.

Posted: 11/18/2010; Pharmacotherapy. 2010;30(11):1159-1178. © 2010 Pharmacotherapy Publications
Abstract and Introduction
Abstract

Dr. Hanefi Gök, SOSYAL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYEDE HTA

29-31 EKİM GÜNLERİNDE YAPILAN ULUSLARASI "TÜRKİYEDE FARMAKOEKONOMİ 2009" TOPLANTISINDAKİ SUNUM

İçeriği paylaş