AMERİKA ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ HYDROXYCHLOROQUİNE ÇALIŞMASINI DURDURDU

Haber

HERKES GİDER MERSİNE BİZ GİDERİZ TERSİNE!

DSÖ ünden sonra ABD Ulusal Sağlık Enstitüsi de Corona-19 sebebi ile hastaneye yatan hastalarda hydroxychloroquine (HQC) araştırmasını durdurdu. Geçen Cuma günü toplanan ‘’Data and Safety Monitoring Board, Veri ve Güvenlik İzleme Kurumu, DSMB’’ yatan hastalarda herhangi bir faydası olmadığı için araştırmanın durdurulması tavsiyesinde bulundu. Araştırmayı devamlı komtrol eden DSMB dördüncü ara değerlendirmesinde bu karara vardı ve araştırmayı yürüten Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü çalışmayı hemen durdurdu.

Hernekadar CORONA-19’un başlangıcında bazı küçük kontrolsüz çalışmalarda HQC etkili gibi görülse de yapılan ciddi klinik araştırmaların çok büyük kısmında HQC’in tedavi edici veya koruyucu etkisi olmadığı ortaya çıkmıştı. İlacın etkili olduğu hiçbir klinik araştırmaya dayanmayan bazı doktor ve danışma kurulu üyeleri tarafından iddia edilmekteydi. Türkiyede halen Sağlık Bakanlığı tedavi protokollarında bu ilacın kullanımı önerilmektedir.

ABD de Akut Akciğer Hasarının Önlenmesi ve Erken Tedavisi (PETAL) Klinik Çalışma Ağı (Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury (PETAL) Clinical Trials Network of NHLBI) tarafından Nisan ayı başlarında ‘’ ORCHID: Outcomes Related to COVID-19 Treated with Hydroxychloroquine among In-patients with Symptomatic Disease’’ çalışması başlatılmış ve bu çalışmada hastanede yatan hastalarda plasebo ile HQC arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışmaya 500 hasta katılmış, 470’i çalışmayı tamamlamıştır. Hastalara 1.gün iki kere 400 mg daha sonra sekiz gün günde iki kere 200 mg HQC verilmiştir. Plasebo grubuna standard tedavi uygulanmıştır.

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-cautions-against-use-hydroxychloroquine-or-chloroquine-covid-19-outside-hospital-setting-or