BAZI MİGREN İLAÇLARI KALP KRİZİ VE İNMEYE (FELCE) SEBEP OLABİLİR

Haber

Triptan Kullanmaya Başlayanlarda  İnme ve Miyokard Enfarktüsü Riski

Christian Lund Petersen, MD1,2Anders Hougaard, MD, PhD3,4Jesper Hallas, MD, DMSc1,6

JAMA Nörol. 5 Şubat 2024'te çevrimiçi olarak yayınlandı. doi:10.1001/jamaneurol.2023.5549

  • (Not: mevcut triptanlar: Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan, Eletriptan, Naratriptan)

Bulgular   429.612 kişiyi kapsayan bu çapraz geçişli vaka çalışmasında, triptan kullanımı daha yüksek iskemik olay riskiyle ilişkiliydi ancak bireysel kullanıcı için risk çok düşüktü. İskemik sonuçları olan hastalar genellikle yüksek kardiyovasküler risk profiline sahipti.

Anlamı   Sonuçlar, yüksek riskli kardiyovasküler profile sahip hastalarda triptanla ilişkili iskemik olaylar endişesi nedeniyle triptan tedavisinden kaçınmanın mantıklı olduğunu göstermektedir.

Önem   Triptanlar iskemik kalp hastalığı veya geçirilmiş miyokard enfarktüsü olan hastalarda kontrendikedir ve vasküler risk faktörleri olan hastalara bu ilaçlar reçete edilirken dikkatli olunması tavsiye edilir. Bununla birlikte, kontrollü gözlemsel çalışmalar ya hiçbir ilişki göstermedi ya da muhtemelen triptanların kardiyovasküler sonuçlar açısından düşük risk altındaki bireylere yönlendirilmesinden dolayı bariz bir şekilde daha düşük bir risk gösterdi ve bu hastalar için triptan tedavisinden kaçınmanın anlamlı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Tasarım, Ortam ve Katılımcılar   Danimarka'nın ülke çapındaki kayıtlarında triptan başlatan tüm kişiler ve yaşadıkları tüm iskemik olaylar belirlendi. İlk triptan kullanımı ile iskemik sonuçlar arasındaki ilişkilere yönelik olasılık oranlarını (OR) tahmin etmek için bir vaka çaprazlama tasarımı kullanıldı ve olaya kadar olan 2 haftalık dönemdeki triptan maruziyeti dört adet 2 haftalık referans dönemiyle karşılaştırıldı. Veriler Ocak 1995 ile Ağustos 2022 arasındaki dönem için elde edilmiştir. Danimarka nüfusuna herhangi bir triptan için reçete kullanan ve önceden tanımlanmış 3 iskemik sonuçtan en az birini yaşayan kişiler dahil edilmiştir. Hiç kimse dışlanmadı.

Sonuçlar   Çalışma döneminde triptan için ilk reçeteyi kullanan toplam 429 612 kişi (medyan [IQR] yaş, 38 [28-48] yıl; 325 687 kadın [%75,8]) belirlendi. Bu hastalardan 11'inde (%0,003) fokal veya referans penceresinde ilk triptan reçetesi ile miyokard enfarktüsü görüldü (olasılık oranı [OR], 3,3; %95 GA, 1,0-10,9), 18'inde (%0,004) iskemik felç (OR, 3,2; %95 GA, 1,3-8,1) ve 35'inde (%0,008) iskemik/belirlenmemiş felç vardı (OR, 3,0; %95 GA, 1,5-5,9). Vaka hastalarının ortalama yaşı yaklaşık 60 idi ve yüksek riskli kardiyovasküler profilleri vardı.

Sonuçlar: Bu çapraz vaka çalışmasının sonuçları, triptan tedavisine başlanmasının daha yüksek iskemik inme ve miyokard enfarktüsü riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Düşük arka plan kardiyovasküler riski olan bireysel hasta için, triptan başlanmasından sonra iskemik olay riski çok düşüktü.