Haberler

05/28/2020 - 11:55

ABD DE  1438 KİŞİ ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA HYDROXYCHLOQUINE VEYA AZİTROMİSİNİN COVID HASTALARININ HASTANE ÖLÜMLERİNDE BİİR FAYDASI OLMADIĞI BİR KERE DAHA GÖSTERİLDİ

05/24/2020 - 06:11

Bir çok ülkede denize düşen yılana sarılır misali hidroksiklorokin ve klorokin hiçbir bilimsel veri olmadan tek başlarına veya ikinci nesil makrolid antibiyotiklerle beraber kullanılmış ve halen Türkiyede kul

05/24/2020 - 05:02

Covid-19 tedavisi için kandırmacalar birbirini kovalıyor. Şu ana kadar hiç bir ilaç covid-19 da tam etkili olmamıştır. İlaç firmaları ise fırsattan faydalanmak için her türlü yola başvurmakta, hatta ülkeler bunun için yarışmakta. Hidroksiklorokinin etkisi bulunması, koruyucu etkisi gösterilmemiş olmasına ve tüm ciddi, ölümcül yan etkilerine rağmen bir çok ülkede kullanılmakta.

05/08/2020 - 05:38

Observational Study of Hydroxychloroquine in Hospitalized P

05/07/2020 - 08:23

A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Sev

05/02/2020 - 02:23

CytoSorb tedavisi, aşırı seviyelerde inflamatuar aracıların etkili bir şekilde azaltabilen ekstrakorporeal kan TEMİZLEME prosedürüne dayanır. Bu TEDAVİ VÜCUT DIŞINDA , sistemik hiperinflamasyon veya septik şokla ilişkili aşırı sistemik inflamatuar yanıtı (“sitokin fırtınası”) hafifletmeyi amaçlamaktadır.

04/26/2020 - 10:05

COVID-19 için 26 Nisan 2020 ye kadar yapılan ve yapılmakta olan ilaç araştırmaları. Power Point slayt seti

04/23/2020 - 05:12
Çinde bir grup araştırmacının saflaştırılmış ve inaktive edilmiş SARS-CoV-2 virusu ile elde ettikleri aşı hayvan deneylerinde etkili bulundu. Araştırmacılar başlangıçta hastaneye yatırılan Covid-19 lu hastaların bronkoalveolar lavaj sıvılarından elde ettikleri 11 izolat arasından optimal klinik tabloyu veren suşları belirlediler.
04/16/2020 - 09:31

Minimum costs to manufacture new treatments for COVID-19

04/15/2020 - 21:36

COVID-19 pnömonisi için önerilen hidroksiklorokin (HCQ, Plaquenil) 'in kendi başına zayıf kardiyovasküler

04/09/2020 - 21:53

DEVELOPER(S) 

VACCINE METHOD

04/04/2020 - 22:04

COVID-19: Hipertansiyonla ilgili AHA Kılavuzu, Anjiyotensin Bağlantısında En Son

03/30/2020 - 07:19

COVID-19

03/29/2020 - 00:19

2019-nCoV ile enfekte olmuş 112 kardiyovasküler hastalık hastasının klinik özellikleri ve sonuçları].