Haberler

02/19/2021 - 21:44

AZİTROMİSİN COVİD-19 HASTALARINDA ETKİLİ DEĞİL

01/29/2021 - 19:56

TÜRKİYE HALAN KULLANMAKTA!

01/26/2021 - 11:20

Merck, SARS-CoV-2 / COVID-19 Aşı Adaylarının Araştırma

01/09/2021 - 21:50

AsraZeneca vektöryel covid aşısı ara sonuçları yayınlandı. Makale ekte sunulmuştur.

01/07/2021 - 20:40

12/24/2020 - 22:43

CaronaVac (Çin aşısı):

12/23/2020 - 22:28

MONOKLONAL ANTİKOR TEDAVİSİ COVID-19 DA ETKİSİZ

12/21/2020 - 22:00

SARS-COVID19 MUTASYONU

12/19/2020 - 20:18

MODERNA Covid aşısına da FDA onay verdi. Bu aşı ile ilgili tüm belgeler ekteki dosyalarda bulunabilir.

12/17/2020 - 02:53

PFIZER-BIONTECH COVİD AŞISI FDA ONAYLI PROSPEKTÜSÜ, KANADA SAĞLIK BAKANLIĞI DÖKÜMANLARI VE DİĞER BİLGİLER EKLİ DOSYALARDA SUNULMUŞTUR

12/12/2020 - 23:11

FDA Pfizer-Biontech covid-19 aşısı ile ilgili danışma kurulu üyelerinin tüm görüşlerini kamu oyuna açıkladı. Başta SB ve SB danışma kurulu olmak üzere tük ilgililerin bu raporları ciddi bir şekilde incelemelerinde büyük faydalar vardır. FDA danışma kurulunda sorulan sorular yerli aşılar için de geçerli olacaktır.