Bilimsel Yazılar

MİGREN HASTALARI YİNE Mİ KANDIRILIYOR?

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay, Avrupa Baş Ağrısı Federasyonu Kurucu ve yönetim kurulu üyesi (1990-2005), 2. Başkanı (1996-1998),  Türk Baş Ağrısı  Derneği kurucusu ve başkanı (1990-2011), International Consortium for Headache Guidelines üyesi (1997-2000), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş Ağrısı Merkezi Kurucu üyesi

Bilimsel Yazılar

FDA Ketek Kullanım Klavuzu

FDA KETEK KULLANIM KLAVUZU

NDA 21-144/S-012

MEDICATION GUIDE

KETEK® (KEE tek) Tablets (telithromycin)

READ THE MEDICATION GUIDE THAT COMES WITH KETEK BEFORE YOU START TAKING IT. TALK TO YOUR DOCTOR IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT KETEK. THIS MEDICATION GUIDE DOES NOT TAKE THE PLACE OF TALKING WITH YOUR DOCTOR ABOUT YOUR MEDICAL CONDITION OR TREATMENT.

WHAT IS THE MOST IMPORTANT INFORMATION I SHOULD KNOW ABOUT KETEK?

Bilimsel Yazılar

LANCET RAPORU: YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ İLE DEMANS ÜÇTEBİR ORANINDA ÖNLENEBİLİR

One Third of Dementia May Be Preventable With Lifestyle Change

July 20, 2017

LONDON — More than one third of global dementia cases may be preventable by addressing nine lifestyle factors that affect an individual's risk, according to the findings of a new comprehensive report from The Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care.

Bilimsel Yazılar

KARATAY SUSTURULAMAZ: PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’ nun, şeker testleriyle ilgili açıklaması sebebiyle Prof. Dr. Canan Karatay’a geçici olarak meslekten men cezası verilmesine karar vermesini, mevzuun tekrar konuşulmasına ve tartışılmasına vesile olacağı için memnuniyetle karşıladım (1).

Karatay Hoca özetle “Gebelik diyabetini teşhis etmenin başka yöntemleri de vardır ve şeker yüklemesi zararlıdır” diyor.

Bilimsel Yazılar