Çinko Sülfat + C Vitamini + Demir + Folik Asit: BU NASIL BİR İLAÇ????

Haber

Etkin madde: Demir 79,87 mg (261,29 demir fumarat halinde) Çinko 25 mg (68,7 çinko sülfat monohidrat halinde) Folik asit 400 µg Vitamin C 25 mg

SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesine alınan bu kombinasyon ne işe yaramaktadır. Hastalar ne için 27.29 TL verecek?... Bu ilaca ruhsat verilirken TİTCK yetkilileri ilacın prospektüsünü okumak zahmetine katlanmışlarmıdır. Benzerleri (vitamin-mineral kombinasyonları) serbestçe marketlerde bile satılırken bu ürünün bedeli neden ödenmektedir? Bu ilaçla ilgili herhangi bir biyoyararlanım veya farmakokinetik analiz yapılmışmıdır? Çinko non linear farmakokinetik özellik gösterdiğinden biyoyararlanımının bilinmesi şarttır. Çinko oksit ve sülfatın absorbsiyonu tam değildir, absorbsiyonu geliştirmek için glukonat tuzu daha uygun olmasına rağmen bu üründe sülfat tuzu kullanılmıştır. Çinko GIS te kısmen absorbe olur ve bir çok yiyecek ve içecek absorbsiyonunu azaltır (European Journal of Clinical Nutrition volume68, pages203–208 (2014, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics October 1991, Volume 16, Issue 4pp 315–323|)

Ürünün KÜB’ünde 4.5. maddede diğer ilaç ya da maddelerle etkileşimleri anlatılırken, 6.2. Maddede BU İLACIN HERHANGİBİR İLAÇ YA DA MADDE İLE GEÇİMSİZ OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT BULUNMAMAKTADIR!!!.. Bu ifadeleri anlayan varsa lütfen bizede anlatsın.

Diğer önemli  bir konu ise KÜP te 4.3 madde de gösterilen kontrendikasyonlardır. Bunun anlamı kesinlikle kullanılmaması gereken durumlardır. Bu kadar ciddi kontrendikasyonu olan bu kombinasyona neden müsaade edilmiştir. Demir veya çinko eksikliği olan hastalar piyasada bol miktarda bulunan tek aktif madde ihtiva eden ürünlerle tedavi edilebilir ve hastalar boşuna 20 tablet için 27 TL vermez.

KÜB dikkatle incelendiğinde bundaki bilgilerin kes yapıştır yöntemi ile tek tek ürünlerden alındığını, kombinasyona

4.3. Kontrendikasyonlar ilacın içeriğindeki etkin maddelere ve diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda · Hemosiderozis · Hemokromatozis 2 / 11 · Kurşun anemisi · Sidero akrestik anemi · Talasemi · B12 eksikliğine bağlı megoblastik anemi · Hemolitik anemi · Hemoglobinopatiler · İnflamatuar bağırsak hastalığı · İntestinal darlıklar · Divertiküller · Aktif peptik ülser · Tekrarlayan kan tranfüzyonları · Enterit (bölgesel) · Ülseratif kolit · Demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler · Parenteral demir ile eş zamanlı kullanımı · Dimerkaprol ile eş zamanlı kullanımı · Bakır eksikliğinde · Alkolizm ve hepatit hastalığında HIV enfeksiyonlu hastalarda, demir eksikliğine bağlı anemi klinik olarak kesinleştirilmedikçe günlük tedavisi yapılmamalıdır. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri Demir preparatları dışkı renginin siyahlaşmasına neden olduğundan, dışkıda kan tespiti için yapılan testlerde yanlış sonuçlara neden olabilir. Dişlerde siyahlaşma görülebilir. Bu nedenle kullanıldıktan sonra ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Tıbbi denetim olmadan çocuklarda uzun süre ve aşırı kullanımı toksik birikime neden olabilir. Gastrektomi yapılmış olan hastalarda emilim bozukluğu olabilir. Erkek hastalarda demir eksikliğinin nedeni daha dikkatli araştırılmalıdır. Demir eksikliğinin tedavisi gerçekleştikten sonra tedavi süresi 3 ayı geçmemelidir. Kombine eksikliklere bağlı anemiler mikrositik tipte olabildiğinden demir ile tedaviye dirençli mikrositik anemili hastalarda vitamin B12 ya da folik asit eksikliğine bakılmalıdır. Mide ülseri bulunan hastalara doktor kontrolünde verilmelidir. Çinko’nun uzun süre veya yüksek dozda alınması bakır eksikliğine neden olabilir. Böbrek yetmezliğinde çinko birikimine neden olabilir. 6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla 60 mg/kg dozunda (1 kapsül/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 3 / 11 Laktoz içerdiğinden dolayı, nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. İçeriğinde bulunan azorubin (karmoizin, E122) nedeniyle, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

6.2. BU İLACIN HERHANGİBİR İLAÇ YA DA MADDE İLE GEÇİMSİZ OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT BULUNMAMAKTADIR !!!

4.5. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLER İLE ETKİLEŞİMLER VE DİĞER ETKİLEŞİM ŞEKİLLERİ :Demir florokinolon, levodopa, karbidopa, entakapon, bifosfonat, mikofenolat ve levotiroksin absorbsiyonunu azaltır. Kalsiyum, magnezyum ve diğer mineral destekleri, bikarbonatlar, karbonatlar, çinko ve trientin demir absorbsiyonunu azaltır. Askorbik asit veya sitrik asit demir absorbsiyonunu artırır. E vitamini ile birlikte kullanımı demir eksikliği anemisi olan hastalarda hematolojik yanıtı etkileyebilir. Yüksek dozlarda demir günlük E vitamini ihtiyacını arttırabilir. Proton pompası inhibitörleri oral demir absorbsiyonunu azaltabilir. Demirin eltrombopag (eltrombopag ve demir alımı arasında 4 saatlik süre bulunmalıdır) ve nalidiksik asitin emilimini azaltması mümkündür. Neomisin demir absorbsiyonunu etkileyebilir. Demir metildopanın hipotansif etkisini azaltır. Kloramfenikol plazmadan demir klirensini, kırmızı kan hücrelerine girişini geciktirir, eritropoezi etkiler. Çinko bakır absorbsiyonunu azaltır. Çinko kinolon grubu antibiyotiklerin absorbsiyonunu azaltır. Kalsiyum tuzları çinko absorbsiyonunu azaltır. Magnezyum trisilikat ve karbonat gibi antiasitlerle birlikte alındığında tedavi cevapsız kalabilir. Süt ve yumurta demir emilimini azaltır. Demir ve tetrasiklin birbirlerinin absorbsiyonunu azaltır. Tetrasiklin, kolestiramin, antiasitler, penisilamin ve oral altın bileşikleri ile birlikte verilmemelidir mutlaka alınması gerekiyorsa bir kaç saat arayla verilmelidir. Salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazonla birlikte kullanımlar barsak mukozasında iritasyona neden olabilir. Demir tedavisi sırasında benzidin testi pozitif sonuç verebilir. Sitostatikler, sülfonamid, antiepileptikler ve barbitüratlar folik asitin emilimini azaltabilir. 4 / 11 Trientin ve çinko birbirlerinin absorbsiyonunu azaltırlar. Çinko tuzundan dolayı penisilin türevleri ile birlikte alınmamalıdır. Penisilamin çinko absorbsiyonunu azaltır. Çinko sülfat, tetrasiklinler ile şelat teşkil ederek absorbsiyonunu da azaltır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır. Çay, kahve ve sütle birlikte kullanılmamalıdır. Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinko emilimini azaltabilir. Barsak tümörü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Hemoglobin değerlerinin normale ulaşmasından sonra oral demir tedavisi, serum ferritin değerlerinin gözlenmesi ile vücut demir depoları tekrar doluncaya kadar yürütülmelidir. Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir. Günde 30 mg’ ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir, bu nedenle İROZİNC kapsül sparfloksasinden en az 3 saat sonra alınmalıdır. Levotiroksin içeren ilaçlar İROZİNC ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.