GİNKO BİLOBA ANTİDEPRESSANLARIN SEKSÜEL YAN ETKİLERİNİ DÜZELTİYOR

Haber

Son senelerde yaygın şekilde antidepressan kullanımı sonucu ‘’antidepressana bağlı seksüel bozukluklar’’ önemli bir sorun haline gelmiştir. Özellikle SSRI (serotonin spesifik reuptake inhibitörleri) grubu antidepressan kullanımı ejakülasyon gecikmesi, anorgasmia (orgazm olamama), ereksiyon bozukluğu veya olamamsı, cinsel isteksizlik, libido azalması, uyarılamama gibi yan etkiler yanında bazen erkeklerde priapizm (çok uzun süre ereksiyon halinde kalma), spontan orgazm gibi daha az görülen yan etkilere sebep olur. Yapılan bir araştırmada antidepressan kullanan erkeklerin %41.7 si, kadınların %15.4 ü seksüel yan etkiler sebebi ile ilaç kullanmayı bırakmışlardır. Diğer taraftan SSRI kullanan hastaların %40-65’inde seksüel disfonksiyon ortaya çıkmakta ve bu da depresyonu şiddetlendirmede. Bazı araştırmacılar ise hastaların bir kısmında ilaç tedavisinden önce de seksüel disfonksiyon bulunduğunu ve antidepressan kullanımına bağlı seksüel bozuklukların yanlış olarak yüksek görüldüğünü ileri sürmektedirler. Depresyon seksüel bozukluklara sebep olursa da SSRI grubu ilaçlar depresyondan ilişkisiz seksüel bozukluğa sebep olabilir ve depressif hastalarda seksüel bozukluğu artırabilir (Jing E ve Straw-Wilson K,  Sexual dysfunction in selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and potential solutions: A narrative literature review, , Ment.Health.Clin., 5: 191-196, 2016: Seidman s, Ejaculatory dysfunction and depression: pharmacological and psychobiological interactions, Int J Impotence Res, 18: S33-S38, 2006).

GİNKO BİLOBANIN ANTİDEPRESSAN İLAÇLARLA OLUŞAN SEKSÜEL BOZUKLUKLARA ETKİSİ

Yapılan açık bir çalışmada günde iki kere 60-120 mg, ortalama 207 mg ginko biloba, çoğunlukla SSRI grubu antidepressan kullanımına  bağlı seksüel bozuklukları erkeklerde %76 kadınlarda %91 önlendiği gösterildi. Ginko biloba seksüel siklüsün dört fazında da (istek, uyarılma (ereksiyon ve ıslanma), orgazm ve bitiş) pozitif etki ortaya çıkartmış (Cohen AJ, Bartlik B, Ginko biloba for antidepressant induced sexuel dysfunction, Sex Marital Ther., 24: 139-143, 1998). Ginko biloba ektraktları nitrik oksit sistemini etkileyerek ve düz adeleyi gevşeterek kan akımını kolaylaştırır. Bu etki kadın ve erkekte seksüel fonksiyonlar için çok önemlidir. Yapılan araştırmada seksüel disfonksiyonu olan kadınlar 4 gruba ayrılarak, birinci gruba 8 hafta günde 300 mg ginko, ikinci gruba plasebo, üçüncü gruba seks terapisi ve dördüncü gruba seks tedavisi ile beraber gingo tedavisi uygulanmış. Seks tedavisi ile beraber gingo biloba kullanan hastalarda anlamlı olarak seksüel arzuda artış gözlemlenmiştir (https://labs.la.utexas.edu/mestonlab/files/2016/05/gingko-biloba.pdf)

Cinsel bozukluğa sebep olabilen bazı antidepressif ilaçlar:

citalopram

escitalopram

fluoxetine

fluvoxamine

paroxetine

paroxetine mesylate

sertraline

vortioxetine