HYDROXYCHLOROQUINE'İN COVID-19 DA KORUYUCU ETKİSİ BULUNAMADI

Haber

Hydroxychloroquine’in  koruyucu etkisi yok

Hidroksiklorokin'in SARS-CoV-2'ye maruz kaldıktan sonra semptomatik enfeksiyonu önleyip önleyemeyeceği bilinmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın bazı bölgelerinde, maruziyet sonrası profilaksi olarak hidroksiklorokinin proflaktik etkisini test etmek için randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma yapıldı.

Covid-19'u onaylanmış birine 10 dakikadan daha uzun bir süre boyunca hanehalkı veya mesleki maruziyeti olan yetişkinler, maruz kaldıktan sonraki 4 gün içinde, plasebo veya hidroksiklorokin (bir kez 800 mg, ardından 6 ila 8 saatte 600 mg, ardından 4 gün daha günde 600 mg) almalarını random olarak verildi. 

SONUÇLAR

Araştırmaya 821 asemptomatik kişi katıldı. Genel olarak, katılımcıların% 87,6'sı (821'in 719'u) onaylanmış bir Covid-19 temasına yüksek riskli maruz kaldığını bildirmiştir. Covid-19 ile uyumlu yeni hastalık insidansı, hidroksiklorokin alan katılımcılar (414'ün 49'u [% 11.8]) ile plasebo alan katılımcılar (407'nin 58'i [% 14.3]) arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Yan etkiler, hidroksiklorokin ile plasebodan (% 40.1'e karşı% 16.8) daha yaygındı, ancak ciddi advers reaksiyonlar rapor edilmedi.

Covid-19'a yüksek riskli veya orta derecede riskli maruziyetten sonra, hidroksiklorokin, maruziyetten sonraki 4 gün içinde maruz kalma sonrası profilaksi olarak kullanıldığında Covid-19 ile uyumlu hastalığı veya doğrulanmış enfeksiyonu önlemedi

A Randomized Trial of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19

New England Journal of Medicine: June 3, 2020,
DOI: 10.1056/NEJMoa2016638

D.R. Boulware, M.F. Pullen, A.S. Bangdiwala, K.A. Pastick, S.M. Lofgren, E.C. Okafor, C.P. Skipper, A.A. Nascene, M.R. Nicol, M. Abassi, N.W. Engen, M.P. Cheng, D. LaBar, S.A. Lother, L.J. MacKenzie, G. Drobot, N. Marten, R. Zarychanski, L.E. Kelly, I.S. Schwartz, E.G. McDonald, R. Rajasingham, T.C. Lee, and K.H. Hullsiek

(The authors’ affiliations are as follows: the University of Minnesota (D.R.B., M.F.P., A.S.B., K.A.P., S.M.L., E.C.O., C.P.S., A.A.N., M.R.N., M.A., N.W.E., R.R., K.H.H.) and M Health Fairview Investigational Drug Service Pharmacy (D.L.), Minneapolis; and the Research Institute of the McGill University Health Centre and the Clinical Practice Assessment Unit, Department of Medicine, McGill University, Montreal (M.P.C., E.G.M., T.C.L.), the Department of Internal Medicine, University of Manitoba (S.A.L., L.J.M., G.D., N.M., R.Z.), the Research Institute in Oncology and Hematology, CancerCare Manitoba, University of Manitoba (R.Z.), and the George and Fay Yee Centre for Healthcare Innovation (L.E.K.), Winnipeg, and the University of Alberta, Edmonton (I.S.S.) — all in Canada.)