İYİLEŞMİŞ HASTA PLAZMASININ COVİD TEDAVİSİNDE ETKİSİ YOK

Haber

RECOVERY çalışmasından elde edilen veriler, yüksek titreli iyileşen covidli hasta plazmanın sağkalımı iyileştirmediği gösterildi.

Yüksek ttitreli nekahet plazma ile COVID-19 Terapisi (RECOVERY) bulgularına göre, coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) yatan hastalarda hayatta kalma veya diğer önceden belirlenmiş klinik sonuçları iyileştirmediği gösterildi.

“RECOVERY, COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda iyileşme plazmasının etkisinin sonuçlarını bildiren en büyük randomize çalışmadır. Tek başına olağan bakımla karşılaştırıldığında, yüksek titreli nekahet plazmasının 28 günlük mortaliteyi, 28 gün içinde taburcu olma olasılığını veya invaziv mekanik ventilasyon veya ölümün kompozit sonucuna ilerleme olasılığını azaltmadığı gösterildi. RECOVERY Central Coordinating Office den Peter W Horby. "Hiçbir hasta alt grubunda nekahet plazmasının önemli bir yararı veya tehlikesine dair hiçbir kanıt görmedik." 

28 Mayıs 2020 ve 15 Ocak 2021 arasında, RECOVERY denemesine kaydolan 11.558 hasta, iyileşme gösteren plazma almaya hak kazandı ve normal bakım artı yüksek titreli iyileşme plazması (n = 5.795) almak üzere rastgele atandı.

Randomizasyonda, 11.558 hastadan 617'si (% 5) invazif mekanik ventilasyon alıyordu, 10.044'ü (% 87) sadece oksijen alıyordu (invazif solunum desteği olsun veya olmasın) ve 897'si (% 8) oksijen tedavisi almıyordu. Ek olarak, 11.558 hastanın 10.681'i (% 92) randomizasyon sırasında kortikosteroid alıyordu.

İyileşen plazma grubundaki hastalar, ilki randomizasyondan sonra mümkün olan en kısa sürede ve ikincisi (farklı bir donörden) ertesi gün ve ilkinden en az 12 saat sonra olmak üzere intravenöz olarak iki ünite iyileşme plazması aldı. İyileşen plazma grubundaki 5,217 hasta için nekahat plazma verilme zamanının bilindiği, 5,030 (% 96) hastaya ilk plazma ünitesi 36 saat içinde randomizasyondan sonra verildi. 

Araştırmacılar, iki grup arasında 28 günlük mortalitede önemli bir fark olmadığını bulmuşlardır; bu nedenle, sırasıyla iyileşen plazma grubunda ve olağan bakım grubunda 1.399 (% 24) hasta ve 1.408 (% 24) hasta 28 gün içinde öldü (oran oranı [RR] 1.00,% 95 güven aralığı [CI] 0.93-1.07; P = 0.95). Ek olarak 28 günlük mortalite oranı, randomizasyonda saptanabilir şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 antikorları bulunmayan hastalar dahil olmak üzere önceden belirlenmiş tüm hasta alt gruplarında benzerdi.

Benzer şekilde, iyileşen plazma ile tedavi 28 gün içinde hastaneden taburcu edilen hastaların oranı üzerinde önemli bir etki göstermemiştir (nekahet plazma grubunda 3,832 [% 66] hastaya karşı olağan bakım grubundaki 3,822 [% 66] hasta; RR 0,99, 95 % CI 0.94–1.03; P = 0.57). 

Bu büyük, randomize çalışmanın sonuçları, iyileşen plazmanın COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda sağkalımı veya diğer klinik sonuçları iyileştirmediğini gösteriyor. 

Referans: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00897-7/fulltext