MENAPOZDA HORMON TEDAVİSİ MEME KANSERİNE SEBEP OLUYOR

Haber

Bazı kadınlar için menopoz, kolay bir yaşam geçişidir, ancak diğerleri için uykusuz geceler, sıcak basmalar ve çoğunlukla refahta düşüş anlamına gelir. Onlarca yıldır kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarının azalması ile kaybedilen hormonların sentetik fhormonyalırın hap şeklinde veya başka formülasyonlarda (örneğin, yamalar, jeller ya da enjeksiyonlar) ya sadece östrojen veya östojen-estrojen kombinasyonları ile tedavi edilmeye çalışıldı.

Özellikle kombinasyon tedavisi (östrojen ve progesteron) kullanımıyla meme kanseri riskinde kesin bir artış olduğunu göstermiştir.  Menopozal hormon tedavisi (MHT) kullanımındaki düşüş, meme kanseri insidansında bir düşüş izlemiştir.

Veriler, hiçbir zaman hormon kullanmayanlarla karşılaştırıldığında, menopozdan kısa bir süre sonra menapozal hormon tedavisi başlanan kadınların, invaziv meme kanseri riskini önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir.. Örneğin, 1-4 yıllık kullanımla ilişkili tehlike oranı, yalnızca östrojen için 1 · 17 (% 95 CI 1 · 10–1 · 26) ve kombinasyon tedavisi için 1 · 60 (1 · 52–1 · 69), bununla birlikte 10–14 yıllık kullanım için ilgili tahminler 1 · 43 (1 · 37–1 · 50) ve 2 · 26 (2 · 16–2 · 36) idi.  Yazarlar ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde ortalama kilolu kadınlar için 50 yaşından başlayarak, 5 yıl ve 10 yıl MHT kullanımıyla ilişkili 70 yaşına kadar olan meme kanseri mutlak riskini de tahmin etmişlerdir. Tahmini meme kanseri insidansı, hiçbir zaman HRT kullanıcıları için % 6 · 3 iiken, sürekli MHT kombinasyonunun 5 yıllık kullanımı için % 8 · 3; bulunmuştur.

    • Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer
    • Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence.

Lancet. 2019; (published online Aug 29.)