STATİN (KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ) KULLANANLARDA COVİD ÖLÜMLERİ ANLAMLI OLARAK DAHA FAZLA

Haber

STATİNLER (KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR) ŞEKER HASTALARINDA COVİD ÖLÜMLERİNİ ARTIRIYOR
2449 Tip2 diyabetli hasta üzerinde yapılan araştırmada Covid-19’a bağlı mortalite (ölüm) oranları statin kullananlarda hastaneye yatışın 7. günde (% 12,8'e karşı % 9,8; P  = 0,02) ve 28 gün içinde (% 23,9'a karşı % 18,2; P  <0,001) anlamlı olarak daha yüksekti .
Statinlerin zararlı etkilerini destekleyebilecek altta yatan potansiyel moleküler mekanizmalara gelince, bu ilaçların SARS-CoV-2 için birincil reseptör olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) hücresel ekspresyonunu arttırdığı bildirilmiştir.
Her ne kadar bazı çalışmalarda statinlerin Covidde faydalı olabileceği bildirilmişse de bu sonuçlar, en azından Tip 2 Diyabetli hastaların hastanede COVID-19'a karşı rutin statin kullanımının koruyucu rolü olmadığı aksine ölümleri artırdığını göstermiştir.

Routine use of statins and increased COVID-19 related mortality in inpatients with type 2 diabetes: Results from the CORONADO study
Author links open overlay panelBertrandCariouaThomasGoronflotbAntoineRimbertaSandrineBoullucCédricLe MayaPhilippeMoulindMatthieuPichelinaLouisPotiereSarraSmatiaArianeSultanfBlandineTramuntgMatthieuWargnyabPierreGourdygSamyHadjadjafor the CORONADO investigators
https://doi.org/10.1016/j.diabet.2020.10.001
Results
Of the 2449 patients with T2DM (881 women, 1568 men; aged 70.9 ± 12.5 years) suitable for analysis, 1192 (49%) were using statin treatment before admission. In unadjusted analyses, patients using statins had rates of the primary outcome similar to those of non-users within both 7 (29.8% vs 27.0%, respectively; P = 0.1338) and 28 days (36.2% vs 33.8%, respectively; P = 0.2191) of admission. However, mortality rates were significantly higher in statin users within 7 (12.8% vs 9.8%, respectively; P = 0.02) and 28 days (23.9% vs 18.2%, respectively; P < 0.001). After applying IPTW, significant associations were observed with statin use and the primary outcome within 7 days (OR [95% CI]: 1.38 [1.04–1.83]) and with death within both 7 (OR [95% CI]: 1.74 [1.13–2.65]) and 28 days (OR [95% CI]: 1.46 [1.08–1.95]).

Conclusion
Routine statin treatment is significantly associated with increased mortality in T2DM patients hospitalized for COVID-19.

İndirilebilir Dosyalar