COVID-19 DA BİR İLAÇ DAHA ETKİSİZ

Haber

BİR HAYAL KIRIKLIĞI DAHA

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan dünyadaki COVID-19 için yapılan en büyük randomize klinik çalışmanın LOPINAVIR-RITONAVIR (L-R)  (KALETRA) kısmından da negatif sonuç çıktı, ikili kombinasyon etkisiz bulundu. Türkiye dahil, bir çok ülkede kullanılan bu kombinasyon yeniden değerlendirilerek tedavi rehberlerinden çıkartılacak. Türkiye büyük ihtimalle etkisiz bulunan diğer ilaçları kullanmaya devam ettiği gibi bunu da kullanmaya devam edecektir.

RECOVERY klinik araştırmasının L-R bacağında 1569 hasta standart hastane tedavisi gören 3376 hasta ile randomize edilmiştir. Araştırmaya katılan hastaların %4’ü çalışmaya katıldığında invazif mekanik ventilasyonda olup, %70 tek başına oksijen tedavisi görmekte, %26 ise herhangi bir solunum tedavi girişimine maruz kalmamıştı.

Yirmisekiz günlük tedavi sonunda her iki grup arasında çlüm oranı yönünden herhangi bir fark bulunamamıştır. L-R grubunda 28 günde hastaların %22.1 ‘i, kontrol grubunda %21.3’ü ölmüştür. Yapılan subgrup analizlerinde de ölüm oranlarında veya hastanede kalma sürelerinde herhangi bir fark bulunamamıştır.

Oxford Üniversitesinden RECOVERY çalışmasının başkan yardımcısı Prof. Martin Landray ‘’bu çalışmalardan elde edilen çok açık sonuçlar tedavi rehberlerinin hastaların daha iyi tedavi almaları yönünde yardımcı olacaktır’’ demiştir.  Ar İngilterede 176 hastanede 11.800aştırması

RECOVERY Araştırması İngilterede 176 hastanede 11.800 hasta üzerinde yürütülmektedir. Daha önce yapılan çalışmada hidroksiklorokin etkisiz bulunurken deksametazon ileri dönem hastalarda (ventilasyona ihtiyaç duyulan) etkili bulunmuştur. Bu çalışmalar kısa sürede yayınlanacaktır. Azitromisin, tocilizumab ve convaleseent plasma araştırmaları devam etmektedir.

RECOVERY L-R RAPORU EKTEDİR