İYİLEŞEN HASTA PLAZMASI COVID-19 DA ETKİSİZ BULUNDU

Haber

Ciddi  ve hayatı tehdit eden COVID-19 hastalarında iyileşen hastaların plazmaları (convalescent) ile yapılan tedavinin klinik iyileşmeye etkisi: Randomize klinik araştırma

Ling Li, MD, PhD; Wei Zhang, MD; Yu Hu, MD, PhD; Xunliang Tong, MD, PhD; Shangen Zheng, MD; Juntao Yang, PhD; Yujie Kong, MD; Lili Ren, PhD; Qing Wei, MD; Heng Mei, MD, PhD; Caiying Hu, MD; Cuihua Tao, MD; Ru Yang, MD; Jue Wang, MD; Yongpei Yu, PhD; Yong Guo, PhD; Xiaoxiong Wu, MD; Zhihua Xu, MD; Li Zeng, MD; Nian Xiong, MD; Lifeng Chen, MD; Juan Wang, MD; Ning Man, MD; Yu Liu, PhD; Haixia Xu, MD; E. Deng, MS; Xuejun Zhang, MS; Chenyue Li, MD; Conghui Wang, PhD; Shisheng Su, PhD; Linqi Zhang, PhD; Jianwei Wang, PhD; Yanyun Wu, MD, PhD; Zhong Liu, MD, PhD

JAMA. Published online June 3, 2020. doi:10.1001/jama.2020.10044

Standart tedaviye ilave olarak yapılan 28 günlük convalescent tedavi anlamlı olarak klinik iyileşmeyi etkilemedi. Yüz üç hasta üzerinde yapılan bu çalışma tedavinin etkisiz olması üzerine erken bitirilmiştir (28. Günde)

Çalışma açık, çok merkezli randomize olarak Çinde 7 merkezde yapılmıştır. 52 Hastaya plazma ve standart tedavi, 51 hastaya sytandart tedavi uygulanmıştır.

Plazma tedavi grubunda iyileşme  %51.9, standart tedavi grubunda iyileşme %43.1 olup %8.8 lik fark istatistiksel olarak anlamsız (hazard oranı, 1.40, p 0.26) bulunmuştur. Ölüm oranlarında da her iki grup arasında anlamlı bir fark tesbit edilmemiştir.

JAMA makalesi ektedir

İndirilebilir Dosyalar