REMDESEVİR: COVID-19 DA KULLANILABİLECEK Mİ?

Haber

REMDESEVİR’İN  CİDDİ  YAN ETKİLERİ

Hepatic disorders with the use of remdesivir for coronavirus 2019 (COVID-19)

François Montastruc, Samuel Thuriot, Geneviève Durrieu

https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.07.050:

Clinical Gastroenterology and Hepatology (PRE-PRİNT)

VigiBase’e kayıtlı 387 remdesevir çalışmasından 130 tanesinde (%34) hepatik yan etkiler bildirilmiştir. ABD de 87, Avrupadan 43 yayının çoğu erkek hastalar ile ilgili (%62) ve ortalama yaş 54.9. Remdesevir kullanma süresi 1-11 gün, ortalama 3.8 gün (15 hasta çok ciddi yan etki sebebi ile tedaviyi bırakmış). Vakaların %94’ünde şüpheli tek ilaç remdesevir.

Hepatik bozukluklar ortalama olarak ilaca başladıktan 5.4 gün sonra ortaya çıkmakta. Bildirilen yan etkilerin %88’inde karaciğer transaminazları (aspartat transaminaz ve alanin trasaminaz) ve biliüribin yükselmekte. Bildirilen diğer yan etkiler: hepatik yetmezlik veya hepatit.Covid için Remdesevir kullanan hastalarda karaciğer hasarı diğer ilaçlara nazaran %94 daha fazla.

Not: REMDESEVİR’İN YAN ETKİLERİ HENÜZ TAM OLARAK BİLİNMEMEKTEDİR VE YETERLİ KLİNİK ÇALIŞMA YOKTUR. FDA İLACA ACİL DURUM KULLANIMI İÇİN ONAY VERMİŞTİR. PROSPEKTÜSÜ EKTE SUNULMUŞTUR.

Yapılan diğer çalışmalarda elde edilen yan etkiler:

Klinik kullanımda ortaya çıkan yaygın yan etkiler: diyare, hipotansiyon, karaciğer ve böbrek bozuklukları. Ciddi yan etkiler (hastaların %23 inde tesbit edilmiştir): Akut böbrek hasarı, septik şok, çoklu organ hasarı. Hastaların %8’i ciddi yan etki sebebi ile ilacı bırakmıştır. (Grein J., Ohmagari N., Shin D. Compassionate use of remdesivir for patients with severe Covid-19. N Engl J Med. 2020 doi: 10.1056/NEJMoa2007016)