Sektörü Tanıyalım

20 SENEDE AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA NE DEĞİŞTİ?

20 SENEDE NE DEĞİŞTİ......
Bu rapor 6-8 Mart 2003 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Bağkur, Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Genel Kurmay yetkililerinin, akademisyenlerin, parlamenterlerin, sendika, özel sektör ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Rasyonel İlaç Kullanımı" konulu Arama Konferansı'nın tutanağını içerir.

Sektörü Tanıyalım