COVİD-19 MUTASYONLARI: AŞILAR ETKİLİ Mİ?

COVİD-19 MUTASYONLARI: AŞILAR ETKİLİ Mİ?
Haber

SARS-COVID19 MUTASYONU

  1. SARS-COV2 VİRUSUNUN YÜZLERCE MUTANTI MEVCUT VE BUNLAR HAKKINDA BİLGİLER SON DERECE YETERSİZ.  Bunların bir kısmını https://cov-lineages.org/descriptions.html?fbclid=IwAR0xrLAbihbLpxlVSJTu1089quG0fMN0Qq84_nmYLPoCRn9ssVRLa5KYCqI  adresinde görebilirsiniz.
  2. Avrupa ilaç ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalıktan Korunma ve Control Merkezi (ECDPC) İngilterede baş gösteren mutant Sars-Cov2 (B.1.1.7) ile henüz yeteri bilgi bulunmadığını ve aşıların bu mutanta etki edip etmeyeceğinin bilinmediğini açıklayarak vak’aların yakından takibini ve genetik haritalarının çıkartılmasını önerdiler.
  3. ECDPC 19 Aralık 2020 de yaptığı açıklamada virusların antijenik ve fenotipik karakterleri hakkında çok sınırlı bilgi olduğunu, hastalığın yayılması ve şiddeti ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların devam ettiğini bildirmekte.
  4. Covid B.1.1.7 mutant için henüz hiçbir fenotip bilgisi mevcut değildir. Ayrıca aşıların bu varyanta etkisi hakkında da bilgi yoktur. (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/SARS-CoV-2-variant-multiple-spike-protein-mutations-United-Kingdom.pdf).
  5. İngiltere sağlık bakanlığı uzmanları yeni covid mutantını tartışmak üzere acil toplantoya çağırdı.
  6. Bazı araştırmacılar mutant covid virusundan korkulmamasını, aşıların bunlarda da etkili olabileceğini savunmakta (https://www.nature.com/articles/s41564-020-0690-4)
  7. Türkiyede hangi mutantların bulunduğu ve bunların dağılımı açıklanmalıdır.
  8. İngilteredeki mutant için geniş bilgi ekte sunulmuştur