PFİZER-BIONTECH COVID AŞISININ FDA DANIŞMA KURULU BİLDİRİLERİ

Haber

FDA Pfizer-Biontech covid-19 aşısı ile ilgili danışma kurulu üyelerinin tüm görüşlerini kamu oyuna açıkladı. Başta SB ve SB danışma kurulu olmak üzere tük ilgililerin bu raporları ciddi bir şekilde incelemelerinde büyük faydalar vardır. FDA danışma kurulunda sorulan sorular yerli aşılar için de geçerli olacaktır.

https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vac…