RUS AŞISINA GÜVENİLİR Mİ?

Haber

BİLİM ADAMLARI RUS AŞISI İÖİN AÇIK MEKTUP YAYINLADI

Rus aşısı SPUTNIK V’in Faz 3 çalışmalarını Rusya ile Türkiye arasında varılan virüsle ortak mücadele gereği Türkiye’den de 100 kişi aşılamanın üçüncü ve son evresine katılacağı Gamaleya Enstitütüsü başkanı tarafından açıklanırken, SB da bunu teyid etti.

Bir grup araştırmacı, dünya çapında yaygın kullanım için onaylanan ilk aşı olan Rusya'nın koronavirüs aşısının erken dönem klinik çalışmalarını açıklayan bir makalede tekrarlayan veri kalıpları hakkında endişelerini dile getirdi. Bu arada Nature dergisi çeşitli aşıların özelliklerini açıkladı (https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y)

Çeşitli ülkelerden 40 bilim adamı açık mektup ta, Lancet dergisinde yayınlanan (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext) Rus aşısı ile makaleyi ciddi bir şekilde eleştirdiler (açık mektup ilişiktedir).

Rus aşısı rekombinant adenovirus tip 26 (rAd26) rektör ve rekombinant adenovirus tip 5 (rAd5) vektör den oluşmakta ve her iki komponentte  SARS-2C0V-2  başak glikoproteini için gen taşımakta. Faz 1 çalışmasında rAd26S ve rAd5-S 18*60 yaşlarındaki gçnüllülerde denedi ve aşıların emniyeti 28 gün takip edildi. Faz 1 den 5 gün sonra Faz 2 çalışmaları başlatıldı. Faz 2 de o. Günde rAD26S ve 21 gün rAD5S zerk edildi. 0, 14,21, 28 ve 42 günlerde ELİSA ile hümoral immüniteye spesifik antikorlar, sekonder kriter olarak ta antijen spesifik hücresel bağışıklık ölçüldü. Tüm Rus araştırmasında Faz 1 araştırmasında toplam 18, Faz 2 çalışmasında ise t40 gönüllü kullanılmıştır. Yani toplam 76 gönüllüden elde edilen sonuçlarla bir taraftan Faz 3 çalışmaları başlatılırken, diğer taraftan Rusyada özellikle askerler üzerinde kullanılmaya başlanmış. Araştırma sırasında gönüllülerin %58’inde enjeksiyon yerinde ağrı, %50 sinde ateş, %42 sinde baş ağrısı, %28 inde asteni ve %24 ünde adele ve eklem ağrısı gibi yan etkiler tesbit edilmiş.

SPUTNİK V aşısının bu hızlı onayı , daha büyük güvenlik ve etkinlik denemeleri tamamlanmadan önce aşıyı uygulamaya koyma kararının tehlikeli bir şekilde aceleye getirildiğini savunan araştırmacılar arasında şaşkınlığa neden oldu. Açık mektup, Temple üniversitesinden moleküler biyolog Enrico Bucci tarafından yönetilen bir blogda yayınlandı. Bucci , yayınlandıktan hemen sonra Lancet  derisindeki yayında usulsüzlükler fark ettiğini söylüyor . Örneğin, yazarların kandaki bir tür bağışıklık hücresinin belirteçlerinin ölçümlerini bildirdikleri bir şekilde, farklı aşı formülasyonları ile test edilen dokuz gönüllüden oluşan iki grubun pek çok üyesi aynı seviyelere sahip görünüyor. Bucci, "Bunun tesadüfen ortaya çıkma olasılığı son derece düşük" diyerek sonuçların uydurma olabileceğini ima ediyor. Diğer taraftan Bucci, "Bilimsel suistimali iddia etmiyoruz, ancak bu benzer veri noktalarının nasıl ortaya çıktığı konusunda açıklama istiyoruz" diyor. Atlantadan epidemiyolog Michael Favorov "Sunumu açısından pek çok şüpheli veriye sahibiz" diyor. Lancet makalesindeki şekillerde Ad26-S vektör aşısı yapılan 9 gönüllünün 21 ve 28. Günlerdeki antikor seviyeleri tamamen ayni. Benzer şekilde rSD5-S aşısı yapılan gönüllülerde de 9 gönüllünün 7 sinde tıpa tıp ayni olduğu görülmekte.

Bilim adamlarının kritikleri https://cattiviscienziati.com/2020/09/07/note-of-concern/amp/?__twitter_impression=true bağlantısında grafiklerle beraber görülebilir.