Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Haberler

DİKKAT!! PREGABALİN İPTİLA VE BAĞIMLILIK YAPIYOR

(LYRICA, ALYSE, GALARA, GERİCA, LİR, LYPRE, NEOGABA, NEURİCA, PADEN, PAGADİN, PAGAMAX, PİGNS, PİREPSİL, PRELİCA, REGAPEN, SNAPLİNE, SPESİCOR, SYMRA, ZENİXA) gibi isimlerle Türkiyede satılan PREGABALİN ilaç psişik ve fizik bağımlılığa sebep oluyor, ilaç kesildiğinde ciddi kesilme belirtileri ortaya çıkmakta.. Pregabalinin suistimali ve iptila yapıcı etkisi bir çok ülkede olduğu gibi Türkiyede de gittikçe artan problem olmakta ve narkotik şube tarafından binlerce kutu kaçak pregabalin yakalanmakta.

TİTCK İLAÇ GERİ ÇEKME

Etkin madde olarak domperidon ve domperidon+proton pompa inhibitörü içeren müstahzarlarla ilgili olarak;

Söz konusu ürünlerin içeriğinde yer alan “domperidon” isimli etkin madde ile ilgili olarak; Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency-EMA) tarafından bu ilaçların yarar/risk dengesine ilişkin yürütülen geniş çaplı inceleme sonucunda; bir takım kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle bahsi geçen ilaçların endikasyonunu, kullanım dozunu ve süresini kısıtlama kararı alınmıştır.

DİKKAT!! ANTİDEPRESSANLAR ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yapılan yeni araştırmada antidepressan kullanımı ile genel toplumdaki ölüm oranlarında anlamlı bir artış gözlenirken, halihazırda kalp hastalığı olanlarda ölümlerde artış gözlemlenmemiş. Bu meta analiz sonuçlarına göre antidepressanlar genel popülasyonda ölümleri artırmakta.
Son senelerde yapılan birçok araştırma antidepressanların iddia edildiği kadar etkili olmadığını hafif ve orta şiddetteki depresyonlarda hiçbir etkileri olmadığı fakat ölüm dahil çok ciddi yan etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

KAMUOYU VE HASTALAR BASIN VE İLAÇ FİRMALARI TARAFINDAN YANILTILMAKTA

1.FDA tarafından canakimunab için kalp krizi ve felç tedavisiile ilgili bir endikasyonu yoktur.
2. NEJM da yaınlanan makalede bu ilacın (We found a significantly higher incidence of fatal infection and sepsis with canakinumab than with placebo) enfeksiyon ve sepsise bağlı ölümcül sonuçları ortaya konulmuştur.
3. Bu araştırma NOVARTIS firması sponsorluğu ile yapılmştır
4. FDA endikasyonları: ILARIS is an interleukin-1β blocker indicated for the treatment of:
Periodic Fever Syndromes:
• Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS), in adults and children

ABD DE HASTALAR İNSÜLİN FİYATI İÇİN İSYAN EDİYOR

9 Eylül 2017 de ABD de ‘’TITinternational, People of Faith for Access to Medicine, Public Citizen, ve Patients for Affordable Drug’’  üyeleri tarfından LİLLY firması İndianpolisteki merkezi önünde fahiş insulin fiyatı sebebi ile protesto edilecek (https://www.ibj.com/articles/65163-lilly-insulin-prices-come-under-micro...).

GABAPENTİN VE PREGABALİN BEL AĞRILARINDA ETKİSİZ AMA CİDDİ YAN ETKİYE SAHİP

Gabapentin (Neurontin ve benzerleri), pregabalin (Lyrica ve benzerleri) beş ağrılarında etkisiz veya çok az etkili olmasına ragmen ciddi yan etkilere sahip. Yeni yapılan araştırmada gabapentin (Neurontin, Gabaset, Gabateva, Gabanyl, Gemuda, Patyca vs…) placebo ile karşılaştırıldığında minimum etki tesbit edilmiş. Pregabalin (Lyrica, Alyse, Galara, Lir, Neogaba,Paden,Pagamax, Perge, Pigus, Spesicor,Zenixa, vs..). üç çalışmada diğer tip ağrı kesicilerrle kıyaslandığında diğer ağrı kesicilerin pregabalinden daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

AVRUPA İLAÇ KURUMU (EMA) BAZI MRI KONTRAST MADDELERİNİN KULLANIMINI YASAKLADI. TÜRKİYEDE SINIRLAMA YOK!

EMA’s final opinion confirms restrictions on use of linear gadolinium agents in body scans

Recommendations conclude EMA’s scientific review of gadolinium deposition in brain and other tissues

The European Medicines Agency (EMA) has concluded its review of gadolinium contrast agents, confirming recommendations to restrict the use of some linear gadolinium agents used in MRI body scans and suspend the authorisations of others.

YAYGIN-KRONİK AĞRILI KİŞİLER DAHA ÇABUK ÖLÜYOR

‘’Macfarlane GJ, et al "Persons with chronic widespread pain experience excess mortality: longitudinal results from UK Biobank and meta-analysis" Ann Rheum Dis 2017; doi:10.1136/ annrheumdis-2017-211476.’’ Tarafından İngilterede yapılan yeni araştırmaya göre kronik yaygın ağrılı hastalar daha çabuk ölmekte. Fibrmiyalji ve diğer kronik ağrılı hastaların neden daha önce öldükleri açıklandı.

FDA tarafından incelenmeye alınan,ciddi yan etkileri olan ilaçlar

Product Name: Trade (Active Ingredient) or Product Class
Potential Signal of a Serious Risk/New Safety Information
Additional Information (as of June 30, 2017)
Alli (orlistat) capsules
Xenical (orlistat) capsules, for oral use
Orlistat and neuropsychiatric adverse events
FDA is evaluating the need for regulatory action.
Cubicin (daptomycin for injection) for intravenous use
Cubicin RF (daptomycin for injection) for intravenous use
Medication error

YENİ DİYABET İLACI AYAK VE BACAKLARIN KESİLMESİNE SEBEP OLUYOR

Yeni yapılan iki teni klinik araştırma sonuçlarına göre FDA İNVOKANA, İNVOKAMET, İNVOKAMET XR isimli, canagliflozin (Janssen) ihtiva eden ilaçların tip2 şeker hastalarında her bin kişiden 6-7 kişide ayak ve bacak ampütasyon (kesilme) riskin hakkında yeni uyarıda bulundu.

İçeriği paylaş