Haber

HYDROXYCHLOROQUIN HASTANEDE YATAN COVID-19 HASTALARINDA ÖLÜMLERİ AZALTMIYOR

ABD DE  1438 KİŞİ ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA HYDROXYCHLOQUINE VEYA AZİTROMİSİNİN COVID HASTALARININ HASTANE ÖLÜMLERİNDE BİİR FAYDASI OLMADIĞI BİR KERE DAHA GÖSTERİLDİ

Association of Treatment With Hydroxychloroquine or Azithromycin With In-Hospital Mortality in Patients With COVID-19 in New York State

Haber

21. YÜZYILIN EN BÜYÜK BİLİMSEL KANDIRMACASI: REMDESİVİR KANDIRMACASI!

Covid-19 tedavisi için kandırmacalar birbirini kovalıyor. Şu ana kadar hiç bir ilaç covid-19 da tam etkili olmamıştır. İlaç firmaları ise fırsattan faydalanmak için her türlü yola başvurmakta, hatta ülkeler bunun için yarışmakta. Hidroksiklorokinin etkisi bulunması, koruyucu etkisi gösterilmemiş olmasına ve tüm ciddi, ölümcül yan etkilerine rağmen bir çok ülkede kullanılmakta. Favipiravir'in etkisiz olduğunun ve teratojenik (sakat doğumlara sebep olacağı) bilindiği halde kullandırlmakta (Japonya Türkiyeye hibe ediyor).

Haber

COVID-19: FDA COVID-19 ACİL TEDAVİSİNDE CYTOSORB TEDAVİSİNİ ONAYLADI

CytoSorb tedavisi, aşırı seviyelerde inflamatuar aracıların etkili bir şekilde azaltabilen ekstrakorporeal kan TEMİZLEME prosedürüne dayanır. Bu TEDAVİ VÜCUT DIŞINDA , sistemik hiperinflamasyon veya septik şokla ilişkili aşırı sistemik inflamatuar yanıtı (“sitokin fırtınası”) hafifletmeyi amaçlamaktadır. Böylece, bir sitokin fırtınasının hayatı tehdit eden komplikasyonlarından kaçınılabilir ve her şeyden önce hemodinamiğin stabilizasyonu desteklenebilir.

Haber

PiCoVacc aşı Çinde hayvan deneylerinde etkili bulundu

Çinde bir grup araştırmacının saflaştırılmış ve inaktive edilmiş SARS-CoV-2 virusu ile elde ettikleri aşı hayvan deneylerinde etkili bulundu. Araştırmacılar başlangıçta hastaneye yatırılan Covid-19 lu hastaların bronkoalveolar lavaj sıvılarından elde ettikleri 11 izolat arasından optimal klinik tabloyu veren suşları belirlediler.
Haber