Haber

ASTRAZENECA COVİD AŞISI SONUÇLARI YAYINLANDI

AsraZeneca vektöryel covid aşısı ara sonuçları yayınlandı. Makale ekte sunulmuştur.
ChAdOx1 nCoV-19'un ilk klinik etkililik sonuçlarını, Birleşik Krallık ve Brezilya'daki faz 2/3 çalışmalarının havuzlanmış bir analizinde ve Birleşik Krallık, Brezilya ve Brezilya'da dört klinik çalışmaya kayıtlı 20.000'den fazla katılımcının güvenlilik verilerini sonuçları. Aşı 2–8 ° C'de saklanıp dağıtılabilir, bu da onu küresel dağıtım için özellikle uygun hale getirir.

Haber

PFİZER-BIONTECH COVID AŞISININ FDA DANIŞMA KURULU BİLDİRİLERİ

FDA Pfizer-Biontech covid-19 aşısı ile ilgili danışma kurulu üyelerinin tüm görüşlerini kamu oyuna açıkladı. Başta SB ve SB danışma kurulu olmak üzere tük ilgililerin bu raporları ciddi bir şekilde incelemelerinde büyük faydalar vardır. FDA danışma kurulunda sorulan sorular yerli aşılar için de geçerli olacaktır.

https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vac…

Haber