Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


KAZIK YİNE VATANDAŞA! BİR TARAFTAN TİTCK, DİĞER TARAFTAN SGK...

Biz yazmaktan ve söylemekten bıktık ama ne yazık ki bazıları bildiğini okuyor. SGK birtaraftan ilaç olmayan ilaçları, hiç bir tedavi özelliği olmayan ilaçları ödüyor sonra acısını hastadan çıkartıyor!.. TİTCK dünyada benzeri olmayan ilaçlara hiçbir bilimsel test olmadan ruhsat veriyor, hastalar bedelini ödüyor.... yakında daha beter olacak!!!!

VATAN GAZETESİ 1.10.2014

TEB Genel Sekreteri Kızılay, 'SGK, ilaçta taban fiyat uygulamasıyla doktor ne yazarsa yazsın 'ben ilacın en ucuzunu öderim, geri kalan parayı hasta öder' diyecek" dedi.

DANIŞTAY SGK NIN TEK KUTU UYGULAMASINI BOZDU

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 24.03.2013 gün ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve genel olarak sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini güçleştiren, sağlık hizmetini zamanında ve gerektiği kadar alma hakkının özünü zedeleyen, Devletin “sosyal devlet” olma özelliği ile bağdaşmayan, hekimlerin tedavi yetkisini hukuka aykırı şekilde sınırlandıran hükümlerin iptali istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması istemi karara bağlandı.

TİTCK OLMAYAN KANUNA DAYANARAK BAZI İLAÇLARI KORUYOR! KONU YARGIYA GİDİYOR...

Bundan bir süre önce Sağlık Bakanlığına Bilgi Edinme Kanuna göre yapılan müracaata Sağlık Bakanlığı sorulan sorularla alakasız cevap verdi. Apranaks plus ve kodefen ile ilgili olarak çok basit olarak sorulan soru ‘bu ilaçların farmakokinetiği yani ilaçlar ağızadan alındıkatan sonra ne kadar sürede kana geçiyor, kan seviyeleri nelerdir, parçalanma ürünleri ve itrahı nasıldır gibi temel bilgiler ve bu ilaçların orijinal mi yoksa jenerik ilaçlar mı olduğu sorulmuş ve hangi yönetmelik hükümlerine göre ruhsat verildiği bilgisi istenmişti.

İmha edilen bozuk ilaçlar hastalara verildi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ancak tedavi için zorunlu olduğu gerekçesiyle Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve Sağlık Bakanlığı protokolüyle getirilen ilaçların uygun saklanmadıkları gerekçesiyle bozulduğunu ve bakanlık müfettişlerinin raporu doğrultusunda bu ilaçların imha edilmeleri kararı alındığını açıkladı. Bu ilaçların yıllık 1 milyar TL ciroya ulaştığını belirten Oran, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “İmha edilen ilaçlardan hastalara verilenler oldu mu kendilerini uyardınız mı?

AMERİKAN NÖROLOJİ AKADEMİSİ KANSER DIŞI AĞRILARDA OPİYAT KULLANILMASINA KARŞI ÇIKTI

Türkiyede hiçbir test yapılmadan kronik ağrılarda kullanılmasına müsaade edilen kodein gibi opiyatların baş ağrısı, fibromiyalji ve bel ağrılarında faydası olmadığını açıkladı. Washington Üniversitesinden Profesör Gary Franklin opiyat aşırı dozuna bağlı ölümlerin aşırı arttığını, bu ilaçların etkenliğinin çok düşük buna mukabil zararlarının çok fazla olduğunu açıkladı.

TITCK APRANAX PLUS İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

Sağlık Bakanlığı, 'Naproksen sodyum' etken maddeli ilaçla ilgili iddialar üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ruhsatlandırılmış tüm tıbbi ürünlerin piyasa kullanım takiplerini yaparak kayıt altına aldığını ve global ölçekte paylaştığını belirterek, söz konusu ilaca ilişkin Bakanlığa hiçbir yan etki iletilmediğini bildirdi.

KİM HAKLI? TİTCK SGK NIN YÖNERGESİNİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU!

SGK, eşdeğer ilaçlardan klinik araştırma istenebileceğini dair bir yönerge hazırladı. TİTCK ise bunun yerli ilacı sıkıntıya sokacağını söyledi. Anlaşmaya varılamayınca TİTCK, SGK'yı mahkemeye verdi.

HASTALAR SOYULACAK... ECZACILAR NE YAPACAK??

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, SGK'nın 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) eşdeğer ilaç uygulaması için yeni bir fiyat hesaplaması getirdiğini belirtti. Saydan, "Mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, hepatit b, astım gibi tedavi gruplarındaki ilaçlar için hastalar bundan sonra daha fazla ilaç fiyat farkı ödeyecek. 15 etken madde ile başlayacak olan bu uygulama, kısa bir süre sonra tüm ilaçları kapsayacak" dedi.

ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR ÖLÜME SEBEP OLUYOR

Bundan 10 sene önce yapılan araştırmada ( 2001-2004 yılları arasında) 67-100 yaşlarında, orta ve şiddetli Alzhaimer hastaları üzerinde yapılmış ve antipsikotik ilaç kullanaların ilaca başladıktan 1 sene veya biraz daha sonra öldüklerini göstermiş. İlaç kullanımına başladıktan iki sene sonra antipsikotik kullananların %54’ü, plasebo (yalancı ilaç) kullananların %29’u ölmüş, 3. Sene sonunda antipiskotik kullanların %70’i ölmüş.(Antipsikotik ilaçlar öldürmeye devam ediyor (http://www.klinikfarmakoloji.com/index.php?q=node/381).

TİTCK BAŞKANLIĞININ AKIL ALMAZ KARARI

Aşağıdaki yazıdan da anlaşılacağı gibi TİTCK ‘Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu’ aldığı yüksek (!) kararla 300 mg altındaki asetil salisilik asit preparatlarını ‘REÇETESİZ’ ürün olarak kabul etti… 300 mg Altı dozlardaki aspirin çocuk-bebek aspirini olup, 100-150 mg dozlar ise kardiyovasküler proflaksi için kullanılan dozlardır. Bu dozların reçetesiz satılması demek geri ödeme listesinden çıkartılması veya SGK nın reçetesiz ürünler için yeni bir pozitif liste yayınlamasını gerektirir.

İçeriği paylaş