Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


ISPOR Bülten, Temmuz 2008

ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Reserch) bülteninin Temmuz 2008 sayısı ekte verilmiştir.

SAĞLIKTA SOYGUN

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlıktaki vurgunu ortaya çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bazı üniversite hastanelerinde kan tahlili maliyetlerinin 10 kat yüksek faturalandırıldığını, yapılmayan ameliyatların yapılmış gibi gösterildiğini, serum faturalarının 1 milyon YTL yükseltildiğini kaydetti. Çelik bunlara ek olarak, "Bir hasta 9 ay içinde iki kez doğum yapmış gösterildi" dedi.

DÜNYA İLAÇ SATIŞLARI

Dünya ilaç satışlarında artış olmasına rağmen IMS verilerine göre büyüme hızı gittikçe azalmakta. Nisan 2006-Nisan 2007 verilerine göre eczane satışları:

Üç Bakan Masaya Oturdu, SGK'nın İlaç Alımı Çözüldü

Eczacıların tepkisini çeken Sosyal Güvenlik Kurumu’nun "2008 İlaç Alım Protokolü" ile ilgili sorun üç bakanın devreye girmesinin ardından çözüldü.

İlaç Firmaları Ciddi Klinik Araştırmalara Karşı

FDA diyabet ilaçları için yeni standartlar getirdi. İki gün süren danışma kurulu toplantısında uzmanlar diyabet ilaçlarının onayı için ne gibi bilgilere ve çalışmalara ihtiyaç olduğunu tartıştı.

Merck ve Schering Plough kombine allerji ilacı projesine son verdi

Schering-Plough ve Merck kombine allerji ilacı müracaatını geri çekti. FDA 25 Nisan 2008 de Schering’in Claritin’i (loratadin) ile Merck’in Singulair’inin (montelukast) kombinasyonunu reddetmişti. İki firmada müşterek kombine ilaç geliştirme projesini durdurdukalarını ve Schering’in Merckten 105 milyon dolar alacağını açıkladı. Claritin ABD de OTC ilaç iken Singulair reçeteli olarak 4.3 milyar dolar satmakta.

 

FORTUNA' a göre ilk 500 e giren ilaç sektörü üyeleri

FORTUNA'un ilk defa bu sene yaptığı Türkiye sıralamasında net satışlara göre ilaç sektöründe ecza depoları başı çekmekte ve birçok firma listeye girememekte.

İskoçya rimonabant'ın (Acomplia) geri ödenmesini reddetti

İngilterenin rimonabantın geri ödemesini ciddi çekinceler koyarak kabul etmesine rağmen, İskoçya tümden reddetti. İskoç Ulusal Sağlık Kurumu ve İskoç İlaç Konsorsiyumu (Scottish Medicines Consortium, SMC) rimobantın geri ödemesini fiyat-etkenliğinin uygun olmaması ve ciddi santral sinir sistemi yan etkileri (anksiyete, depresyon, intihar gibi) reddetti. Ayrıca rimonabantın halen yaygın kullanılan orlistat (Zenical) ve sibutramin (Reductil) ile karşılaştırmalı maliyet-etkinlik çalışması da bulunmamaktadır.

İtalyan ilaç pazarı

İtalyan ilaç pazarı EU-15 içinde 4. Sırada olup, Almanya ve Fransadan sonra İngiltere ile eşit büyüklüktedir. 2000 Yılında ilaç satışlarının %82.3 ü eczaneleden olurken, hastane satışları %17.7 olmuştur. Eczaneleden satılan ilaçların %69.8’ini sosyal sigorta kurumları karşılarken, %30.2 si özel satışlar teşkil etmiştir. İtalyan ilaç pazarının %22.5 ğunu kardiyovasküler ilaçlar teşkil etmekte.

EMEA Epoetinler İçin Yeni Uyarılar Koydu

FDA den sonra EMEA da epoetin ihtiva eden ilaçların kanserli hastalarda kullanılması konusunda yeni uyarılar koyarak prospektüs değişikliğine gitti. EMEA ya göre kanserli hastalarda anemiyi düzeltmek için ilk tercih kan transfüzyonu olmalı.

İçeriği paylaş