Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


Antibiyotiklerin bilmediğimiz yan etkileri: Fluorokinolonlar hasta ediyor

FDA bilimsel danışma komisyonu, kinolonların bazı endikasyonlarda zarar/fayda oranın bilinmediğini açıkladı. AKUT BAKTERYEL SİNÜZİT, KRONİK BRONŞİTİN COPD Lİ HASTALARDAKİ AKUT HECMELERİNDE, KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA sipfofokasin, levofloksazin ve moksifloksazin gibi kinolonlar senelerdir kullanılmasına ragmen, yeni değerlendirmede bu antitibiyotiklerin hastalara faydadan çok zarar verdiğinin ve çok ciddi yan etkilerin oluştuğunun anlaşıldığına karar veren antibiyotik komisyonu üyeleri bunca sene neden buna mani olmadıklarını açıklamadılar! Bu antibiyotiklerin tendinopati, kardiyak ritim bozukluğu ve periferik nöropati yaptığının iyi bilinmesine ragmen özellikle Türkiyedeki prospektüslerde buy an etkiler yeteri kadar açık belirtilmemiş ve endikasyonlar abartılmıştır. ‘’Bayer HealthCare Pharmaceuticals’’dan Jeff Aldler (CİPRO,Avelox üreticisi) 10.2 Milyon/sene florokinolon yukarıda bahsedilen endikasyonlar için kullanılmakta. 9.3 Milyon ünite ise komplike olmayan üriner system hastalıklarında kullanılmakta.
Bu kinolonların en ciddi yan etkisi ise az görülse de, FQAD (Fluoroquinolone Associated Disabiliy, Florokinolona Bağlı Sakatlık) tır. FQAD bir semptomlar kolleksiyonudur. Bu en az iki vücut sistemini tutmakta ve kinolon tedavisinden 30 gün sonar ortaya çıkmakta ve hastayı sakat bırakmaktadır ve buy an etki propektüslerde gösterilmemiştir.
FDA danışma kurulu fulokinolonların uygunsuz olarak kullanıldığını ve prospektüslerin mutlaka tekrar yazılması önerisinde de bulundu.
NOT: FQAD:  Individuals with FQAD are defined as "U.S. patients who were reported to be previously healthy and prescribed an oral fluoroquinolone antibacterial drug for the treatment of uncomplicated sinusitis, bronchitis, or urinary tract infection (UTI)."[2]
Fluoroquinolone-Associated Disability is identified with the following Quinolone drugs: Avelox (Moxifloxacin) Cipro, Cipro XR, Proquin XR (Ciprofloxacin), Factive (gemifloxacin), Levaquin (Levofloxacin), Floxin (ofloxacin)