Başka bir renk deneyin:
Başka bir font büyüklüğü deneyin: 60% 70% 80% 90%


 


İLAÇ SANAYİİ YENİ BİR HASTALIK ve İLAÇ DAHA KEŞFETTİ: HSDD VE KADIN VİYAGRASI

Kendi yaptıkları araştırmalara göre kadınların %10-20 sinde HSDD görülmekte ve bunun tedavisi için serotonin reseptör agonisti-dopamin D4 reseptör kısmi antagonisti FLİBANSERİN (ADDYI, gerekmekte! Boehringer Ingelheim ilaç firması yeni bir antidepressan ararken Flibanserinin kötü bir antidepressan fakat iyi bir HSDD ilacı olduğunu farkederek kadınları sevindirmek için bunu piyasaya vermiştir (!).

Flibanserin için FDA’e  ilk müracaat 18 Haziran 2010 da yapılıyor ve danışma kurulu bire karşı 10 oyla PLASEBODAN FARKSIZ VE OY BİRLİĞİ İLE SERSEMLİK, BULANTI, BİTKİNLİK GİBİ YAN ETKİLERİNİN FAYDADAN ÇOK ZARARA SEBEP OLDUĞU GEREKÇESİ İLE REDDEDİYOR.

Firma yılmıyor (!) ve tekrar müracaat ediyor ve 4 Haziran 2015 de ayni FDAin danışma kurulu 6 ya karşı 18 oyla Flibanserin (ADDYİ) kadınlarda düşük sek dürtüsünü tedavi için kabul ediyor ve 18 Ağustos 2015 de FDA ruhsat veriyor (bakınız FDA ilaç firmalarna satıldı, http://www.klinikfarmakoloji.com/index.php?q=node/1400 ).

FDA onaylı prospektüsüne göre:’’ ADDYI, beraberinde tıbbi veya psikiyatrik bozukluğu olmayan, kişisel ilişki problemi olmayan, ilaçlara bağlı sebep bulunmayan, düşük seksüel istek sebebi ile seks yönünden hipoaktif premenapozal kadınların kulanımı için tavsiye edilmekte. ADDYI postmenapozal )menapoz sonrası) kadın ve erkeklerdeki HSDD için ve SEKSÜEL PERFORMANSI ARTIRMAK İÇİN KULLANILAMAZ!

FLİBANSERİN FARELERDE KÖTÜ HUYLU (MALİGN) MEME TÜMÖRLERİNİN OLUŞUMUNU ANLAMLI OLARAK ARTIRMIŞTIR. FLİBANSERİN BEYİN NÖROTRANSMİTTER KONSANTRASYONUNU ANLAMLI OLARAK DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN MEME DOKUSUNDA HÜCRE BÜYÜMESİNİ İNDİREKT OLARAK ETKİLEYEBİLİR.

KARA KUTU: Alkol kullananlarda, CYP3A4 enzim inhibitörü ilaç kullananlarda ve karaciğer yetmezliği olanlarda kontredikedir (kesinlikle kullanılmamalıdır)

‘’WARNING: HYPOTENSION AND SYNCOPE IN CERTAIN SETTINGS Contraindicated with Alcohol The use of ADDYI and alcohol increases the risk of severe hypotension and syncope [see Warnings and Precautions (5.1)]. Therefore, alcohol use is contraindicated in patients taking ADDYI [see Contraindications (4)]. Before prescribing ADDYI, assess the likelihood of the patient abstaining from alcohol, taking into account the patient’s current and past drinking behavior, and other pertinent social and medical history. Counsel patients who are prescribed ADDYI about the importance of abstaining from alcohol use. Because of the increased risk of hypotension and syncope due to an interaction with alcohol, ADDYI is available only through a restricted program under a Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) called the ADDYI REMS Program [see Warnings and Precautions (5.2)].

Contraindicated with Strong or Moderate CYP3A4 Inhibitors The concomitant use of ADDYI and moderate or strong CYP3A4 inhibitors increases flibanserin concentrations, which can cause severe hypotension and syncope [see Warnings and Precautions (5.3)]. Therefore, the use of moderate or strong CYP3A4 inhibitors is contraindicated in patients taking ADDYI [see Contraindications (4)].

Contraindicated in Patients with Hepatic Impairment The use of ADDYI in patients with hepatic impairment increases flibanserin concentrations, which can cause severe hypotension and syncope [see Warnings and Precautions (5.6)]. Therefore, ADDYI is contraindicated in patients with hepatic impairment [see Contraindications (4)].’’

 YAN ETKİLER:

Beş yayınlanmış ve 3 yayınlanmamış 5914 kadını kapsayan meta analiz sonuçlarına göre FSFI (Female Sexual Function Index, kadın seksüel fonksiyon indeksi) ancak 0.27 artarken yan etkiler plaseboya göre ortalama 2.19 artmakta Kadınların global intibası ilacın hiç veya çok az etkili olduğu yönünde (Efficacy and Safety of Flibanserin for the Treatment of Hypoactive Sexual Desire Disorder in WomenA Systematic Review and Meta-Analysis, Loes Jaspers, e ark.,JAMA Intern Med. Published online February 29, 2016.).

 PREMENAPOZAL KADINLARDA 100 MG ADDYI YAN ETKİLER

Placebo (N=1556)                           ADDYI (N=1543)

Sersemlik                                          0.1%                                       1.7%

Bulantı                                               0.1%                                       1.2%

IUykusuzluk                                      0.2%                                       1.1%

Uyuklama                                          0.3%                                       1.1%

Anksiyete                                          0.3%                                       1%

 

İlacın henüz bağımsız araştırmacılar tarafından klinik araştırmaları yapılmadığı için, yaygın kullanımda ne gibi yan etkiler ortaya çıkacağı bilinmemekte. Eminiz yetkililerimiz buna hemen ruhsat verir ve Türk kadılarını sevindirir!!!!.. Ruhsat vermez is bir kulpunu bulup yurt dışından getirilecek ilaç listesine ilave edilir!! 

FDA ONAYLI PROSPEKTÜS: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/022526lbl.pdf

2010 FDA DANIŞMA KURULU TUTANAĞI: http://www.fda.gov/downloads/Advisor%E2%80%A6/ucm215437.pdf

2015 FDA DANIŞMA KURULU TUTANAĞI: http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committeesmeetingmaterials/drugs/drugsafetyandriskmanagementadvisorycommittee/ucm449088.pdf