NIH, COVID-19 için tedavi kılavuzları yayınladı

Bilimsel Yazılar

GENİŞ BİLGİ İÇİN: https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/

ABD Ulusal Sağlık Enstitü (NIH) 21 Nisan'da ABD'li doktorlar, istatistikçiler ve diğer uzmanlardan oluşan bir panelin COVID-19 için tedavi kılavuzları geliştirdiğini açıkladı . NIH'ye göre, sağlık hizmeti sağlayıcıları için tasarlanan bu kılavuzlar, yayınlanmış ve ön verilere ve panelistlerin klinik uzmanlığına dayanmaktadır. 

Kılavuzlar, halihazırda COVID-19 için sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanılmakta olan iki geniş tedavi kategorisini ele almaktadır: antiviraller ve konakçı düzenleyiciler ve bağışıklık temelli tedaviler . COVID-19 Tedavi Yönergeleri Paneli şu anda, hiçbir ilacın COVID-19'u tedavi etmek için güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Özet öneriler aşağıdaki gibidir:

 • COVID-19 tedavisi için klorokin veya hidroksiklorokin kullanımının lehinde veya aleyhinde yeterli klinik veri yoktur - klorokin veya hidroksiklorokin kullanılıyorsa, klinisyenler hastayı yan etkiler, özellikle uzun QTc aralığı açısından dikkatle izlemelidir.
 • COVID-19 tedavisi için araştırma ila remdesivir kullanımı hakkında lehinde veya aleyhinde  yeterli klinik bilgi yoktur. PANEL AŞAĞIDAKİ İLAÇLARIN COVID-19 DA KULLANILMASINI TAVSİYE ETMEZ
 • Toksik etkiler dolayısı ile hidroxiklokin ve azitromisin kombinasyonu
 • Olumsuz farmakodinamik etkiler ve negatif klinik araştırma verileri nedeniyle LOPINOVIR/RITONAVIR veya diğer HIV proteaz inhibitörleri
 •  Yeterli bilgi olmadığından,COVID-19 dan iyileşen hastaların plazmaları veya hiperimmün immünoglobulin için lehte veya aleyhte yeterli klinik veri olmadığından
 • İnterlökin-6 inhibitörleri (tocilizumab, siltuximab gibi), interlökin-1 inhibitörleri (anakinra gibi)
 • Panel, interferonlar ve kinaz inhibitörlerinin kullanımını tavsiye etmez.
 • Kardiyovasküler hastalık (veya diğer endikasyonlar) için ACE inhibitörleri veya ARB reçete edilen COVID-19 olan kişiler bu ilaçlara devam etmelidir .
 • Panel , klinik bir çalışma ortamı dışında COVID-19'un tedavisi için ACE inhibitörlerinin veya ARB'lerin kullanılmasını tavsiye etmemektedir.
 • Panel , akut solunum distres sendromu (ARDS) olmadan mekanik olarak havalandırılan hastaların tedavisi için sistemik kortikosteroidlerin rutin olarak kullanılmasını önermiyor.
 • Mekanik olarak havalandırılan ARDS hastaları için, sistemik kortikosteroidlerin kullanımına lehinde veya aleyhinde öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur . 
 • COVID-19 ve refrakter şoku olan yetişkinler için Panel, düşük doz kortikosteroid tedavisini hiç korkikosteroid kullanılması yerine tercih eder.
 • Panel , yoğun bakım ünitesinde olmadıkları sürece, hastanede yatan hastalarda COVID-19 tedavisi için rutin sistemik kortikosteroid kullanımını  ÖNERMEZ.
 • COVID-19 tanısından önce altta yatan başka bir hastalık durumda (örneğin, primer ya da sekonder adrenal yetersizliği, romatizmal hastalıklar) oral kortikosteroid tedavisi kesilmemelidir
 • Hava yolu inflamasyonu kontrolü için, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalar için günlük kullanılan İnhale kortikosteroidler  COVID-19 olan hastalarda kesilmemelidir.
 • Kardiyovasküler hastalığın tedavisi veya önlenmesi için statin tedavisi tavsiye edilen COVID-19 olan kişiler bu ilaçlara devam etmelidir .
 • NSAID kullanan COVID-19'lu kişiler, daha önce doktorları tarafından yönlendirildiği gibi tedaviye devam etmelidir .
 • Panel, COVID-19 ve olmayan hastalar arasında antipiretik ilaçların (örneğin, asetaminofen veya NSAID'ler ile) kullanımında herhangi bir fark görmemektedir.

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/expert-us-panel-develops-nih-treatment-guidelines-covid-19