ACABA BU İLACI KULLANANLAR YAN ETKİLERİNİ BİLiYOR MU? 

Haber

ACABA BU İLACI KULLANANLAR YAN ETKİLERİNİ BİLiYOR MU? 

Senelerce gabapentin ve benzeri ilaçların yaptığı zararları kamuoyu ile paylaştık. Etkisi şüpheli ama yan etkileri kesin olan bu grup ilaç hiç beis görülmeden bizi idare eden politikacılara da verilmekte.

Bazı yan etkileri ilişikte (orijinal Neurontin prospektüsü) verilmiştir.Türkiye ve ABD prospektüsleri de yazıya ilave edlmiştir. Şu ana kadar nasıl oluyor da ilacın etkisi ABD de Türkiyede farklı diye sormuyor…Senelerece bu ilacın bağımlılık yaptığını yazdık ama bunu TİTCK na anlatamadık. Nihayet işe narkotik polis el koydu ve ilaç izlenmeye gereken ilaç haline geldi. Bu ilacın mutlak yeşil reçetede olması gerekir. ABD de bazı eyaletlerde uyuşturucu statüsüne (controlled substance) girmiştir.

Bu konuda daha önce yazdığımız bir yazı ekte sunulmuştur.

http://www.klinikfarmakoloji.com/aci-ilac/levent-kamacik-anisina-gabapentin-ne-degisti

Gabapentin

Bazı devlet büyüklerimizin de kullandığı ileri sürülen gabapentin’in (Neurontin ve benzerleri) bazı yan etkileri (bu ilaçiptila yapıcı olduğu için uğraşımlarımız sonucu geçen yıl reçetesi izlenecek ilaç konumuna gelmiştir)

Yaygın yan etkiler (10 kişide 1'den az kişiyi etkileyebilen) • Yüz, gövde veya kol veya bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar (Konvülsiyonlar) • Sarsıntılı hareketler • Konuşma güçlüğü • Hafıza kaybı • Titreme • Uyuma güçlüğü • Baş ağrısı • Ciltte hassasiyet • Hissetmede azalma • Koordinasyon güçlüğü • Olağandışı göz hareketleri • Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması • Akciğer iltihabı • Solunum yolu enfeksiyonu • İdrar yolu enfeksiyonu • Enfeksiyon • Kulakta iltihaplanma • Düşük akyuvar (lökosit) sayımları • İştahsızlık • İştah artışı • Başkalarına karşı kızgınlık • Zihin karışıklığı • Duygu durumunda değişiklikler • Depresyon • Kaygı/endişe • Sinirlilik hali • Düşünme güçlüğü • Bulanık görme • Çift görme • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo) • Yüksek kan basıncı • Yüz kızarması veya kan damarlarında dilasyon • Nefes almada zorluk • Bronşit • Boğaz ağrısı • Öksürük • Burun akıntısı veya burunda kuruluk • Kusma • Bulantı 8 • Dişle ilgili sorunlar • Dişeti iltihabı • İshal • Karın ağrısı • Hazımsızlık • Kabızlık • Ağızda veya boğazda kuruluk • Gaz (flatülans) • Yüzde şişkinlik • Morarma • Döküntü • Kaşıntı • Akne • Eklem ağrısı • Kas ağrısı • Sırt ağrısı • Seyirmeler • Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu) • Bacaklar ve kollarda şişkinlik • Yürüme güçlüğü • Güçsüzlük • Ağrı • Rahatsız hissetme • Grip benzeri belirtiler • Beyaz kan hücrelerinde düşüş • Kilo artışı • Kazara yaralanma, kemik kırılması, sıyrık Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir. Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişide 1'den fazla kişiyi etkileyebilen): • Kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar • Harekette azalma • Çok hızlı kalp atışı • Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik • Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar Pazara sunulduktan sonre aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir: • Kanda kreatin fosfokinaz seviyesinde yükselme • Kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma (rabdomiyoliz) • Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma • Pankreas iltihabı • Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sarılık) • Hayal görme (Halüsinasyonlar) • Sertlik, kıvranma ve sarsıntılı hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar • Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma 9 güçlüğü, bulantı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı • Meme dokusunda artış, memelerde büyüme • Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma • Şeker hastalarında kan şekerinde dalgalanmalar • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (StevensJohnson Sendromu) • Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu ( eritema multiform) • Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem) • Saç dökülmesi (alopesi) • Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus) • Kulak çınlaması (tinnitus)

TİTCK onaylıTürkçe prospektüs: https://pdf.ilacprospektusu.com/1578-neurontin-600-mg-centikli-film-tablet-kt.pdf

FDA onaylı ingilizce Prospektüs: http://labeling.pfizer.com/showlabeling.aspx?id=630