ASPİRİN VE KANSER!

Haber

ASPİRİN KOLON KANSERİNDE ETKİLİ!..

Uzun süreli günlük aspirin kullanımı, kolorektal kanserin gelişmesini ve ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir, ancak ilgili mekanizmalar belirsizdir. Yeni araştırmalar, aspirinin vücudun kanser hücrelerine karşı bağışıklık tepkisinin belirli yönlerini artırarak bu koruyucu etkilerii gösterebileceğini ortaya koydu. Aspirinin uzun süreli günlük kullanımı kolorektal kansere (CRC) bağlı insidansı ve mortaliteyi azaltır. Bu çalışma, aspirinin tümör mikro ortamı, sistemik bağışıklık ve kanseri çevreleyen sağlıklı mukoza üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçladı.

Aspirinin (steroid olmayan bir antienflamatuar ilaç) kolorektal kanser üzerindeki etkilerini araştırmak için İtalya'daki araştırmacılar, 2015-2019 yıllarında kolorektal kanser ameliyatı geçiren ve %12'si aspirin kullanıcısı olan 238 hastadan doku örnekleri aldı. Hastalar, REctal adenokarsinoma Treatment (IMMUNOREACT 8) çok merkezli gözlemsel çalışmada IMMUNOlogical mikroçevrenin METACCRE bölümüne dahil edildi. Çalışma, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) tarafından finanse edildi ve esas olarak Padova Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirildi

Aspirin kullanmayan hastalardan alınan doku örnekleriyle karşılaştırıldığında, aspirin kullanıcılarından alınan örnekler, kanserin lenf düğümlerine daha az yayıldığını ve bağışıklık hücrelerinin tümörlere daha yüksek infiltrasyonunu gösterdi. Laboratuarda kolorektal kanser hücrelerinin analizlerinde, hücrelerin aspirine maruz bırakılması, bazı bağışıklık hücrelerinde CD80 adı verilen bir proteinin ekspresyonunun artmasına neden oldu ve bu da hücrelerin diğer bağışıklık hücrelerini tümörle ilişkili proteinlerin varlığına karşı uyarma kapasitesini artırdı. Bu bulguyu destekleyen araştırmacılar, rektum kanseri olan hastalarda, aspirin kullanıcılarının sağlıklı rektal dokuda daha yüksek CD80 ekspresyonuna sahip olduğunu ve aspirinin immün yanlısı bir sürveyans etkisi olduğunu düşündürdü.

Padova Üniversitesi'nden baş araştırmacı Marco Scarpa, "Çalışmamız, inflamasyonun inhibisyonunu içeren klasik ilaç mekanizmasının yanı sıra aspirin ile tamamlayıcı bir kanser önleme veya tedavi mekanizması gösteriyor" dedi. "Aspirin, kolonda pasif difüzyonla önemli ölçüde emilir. Emilimi doğrusaldır ve bağırsak boyunca konsantrasyona bağlıdır ve rektumda oral yoldan uygulanan aspirin konsantrasyonu kolonun geri kalanından çok daha düşük olabilir. Bu nedenle, kolorektal kansere karşı etkilerinden yararlanmak istiyorsak, aspirinin etkili olması için yeterli dozlarda kolorektal sisteme ulaşmasını nasıl garanti edeceğimizi düşünmeliyiz.

IMMUNOREACT 7: Regular aspirin use is associated with immune surveillance activation in colorectal cancer: Ottavia De Simoni ve ark., First published: 22 April 2024, https://doi.org/10.1002/cncr.35297 (JOURNAL OF CANCER)

Yapılan başka bir araştırmada Aspirin ve diğer NSAID lerin (non streroidal anti infflamatory ilaç) kolorektal kanserlerdeki faydasını göstermişti. 13 yıllık takip ile yazarlar, aspirin ve ibuprofen kullanımı ile distal adenom (1221 vaka), tekrarlayan adenom (862 vaka) ve kolorektal kanser (CRC; 2826 vaka) arasındaki ilişkiyi prospektif olarak değerlendirdiler. Yazarlar, ibuprofen kullanımı ile adenom insidans riskinin önemli ölçüde azaldığını gözlemlediler (30'a karşı ayda <4 tablet), Tarama yoluyla tespit edilen daha önce adenomu olanlar arasında, aspirin kullanımı ileri tekrarlayan adenom riskini azaltığı gözlendi.

Uzun süreli takipli bu büyük prospektif çalışmada, sadece aspirinin değil, aynı zamanda ibuprofenin de ileri adenomu önlemede ve yaşlı yetişkinler arasında nüks ve kanserde ilerlemeyi engellemede faydalı bir rolü gözlenmiştir.

Aspirin, ibuprofen, and reduced risk of advanced colorectal adenoma incidence and recurrence and colorectal cancer in the PLCO Cancer Screening Trial: Kenechukwu Chudy-Onwugaje  ve ark., , https://doi.org/10.1002/cncr.33623, Journal of Cancer)