DOĞUM KONTROL HAPLARI DEPRESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?

Haber

Doğum control hapları depresyon riskini artırıyor mu? 

‘’Population-based cohort study of oral contraceptive use and risk of depression: T. Johansson, S. Vinther Larsen, M. Bui, W. E. Ek, T. Karlsson, Å. Johansson.
Epidemiology and Psychiatric Sciences Volume 32 , 2023 , e39’’

Yeni araştırmalar, oral kontraseptif (OC) kullanımının, özellikle başladıktan sonraki ilk 2 yıl içinde, artan depresyon riski ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Ek olarak, ergenlikte OC kullanımı, yaşamın ilerleyen dönemlerinde depresyon riskinin artmasına bağlanmıştır. Araştırmacılar doğumdan menopoza kadar 250.000'den fazla kadını izlediler, kombine kontraseptif hap (progesteron ve östrojen) kullanımları, ilk depresyon tanısının zamanlaması ve resmi olarak teşhis edilmeyen depresif semptomların başlangıcı hakkında bilgi topladılar. Bu OC'leri 20 yaşından önce veya 20 yaşında kullanmaya başlayan kadınlar, depresif belirtilerin görülme sıklığının% 130 daha yüksek olduğunu, yetişkin kullanıcılarda% 92'lik bir artış gördü. Ancak, depresyonun daha yüksek görülmesi, kullanımın ilk 2 yılından sonra, kesildikten sonra bile depresyon insidansının artmasını sağlayan gençler hariç, azalma eğilimindeydi.

Birçok çalışma, ergenlik döneminde hormonal kontrasepsiyon kullanımı ile artmış depresyon riski arasında bir ilişki olduğunu tespit etmiştir Anderl, de Wit, Giltay, Oldehinkel ve Chen2022, Anderl, Li ve Chen2020; de Wit ve ark., de Wit, Booij, Giltay, Joffe, Schoevers ve Oldehinkel2020; Skovlund ve ark.,  Skovlund, Mørch, Kessing ve Lidegaard2016; Zettermark ve ark., Zettermark, Perez Vicente ve Merlo2018).

Son on yılda, büyük ölçekli popülasyon temelli çalışmalar hormonal kontraseptif kullanımı ile depresyon arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bir milyondan fazla kadın üzerinde yapılan Danimarkalı bir çalışmada, tüm yaş gruplarında her türlü hormonal kontrasepsiyon için daha yüksek bir depresyon riski bulundu ve ergenler arasında çok daha  büyük risk bulundu (Skovlund ve ark., Skovlund, Mørch, Kessing ve Lidegaard2016). Benzer şekilde, 800.000 kadın üzerinde yapılan bir İsveç çalışması, hormonal kontraseptif kullanım ile herhangi bir psikotropik ilacın kullanımı arasında, ancak yalnızca ergenler arasında pozitif bir ilişki bulmuştur (Zettermark, Perez Vicente ve Merlo2018). 900.000 kadın üzerinde yapılan bir İsveç araştırması, farklı hormonal kontraseptif tiplerinin ergenler arasında antidepresanların artan kullanımıyla bağlantılı olduğunu, ancak yetişkinlerde bu ilişkinin sadece progestin içeren bileşikler için gözlemlendiğini keşfetti. Dahası, kombine kontraseptiflerin kullanımı koruyucu bir etkiye sahip gibi görünüyordu ve daha düşük depresyon riski ile ilişkiliydi (Lindberg, Foldemo, Josefsson ve Wiréhn2012).