ÖLÜME KADAR YAN ETKİYE SAHİP KELLİK İLAÇLARI

Haber

LİTFULO: ÖLÜME SEBEP OLABİLEN SAÇ ÇIKARTMA İLACI!

Pfizer’in ilacı Litfulo’ya Saçınız çıkartmak için 25.000-49.000 dolar harcamak istiyorsanız ilaç hazır! Alternatifiniz Lilly’nin OLUMIANT’ı (baricitinib), senelik 33.000 dolar!!

LITFULO, JAK3 ve TEC ailesi kinazlarının bir inhibitörüdür. JAK3 ve TEC kinaz ailesi üyelerinin LITFULO tarafından inhibisyonu, alopesi areata'nın patogenezinde rol oynayan sitokinlerin sinyalini ve T hücrelerinin sitolitik aktivitesini bloke edebilir. Litfulo vitiligo, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit tedavisinde de denenmektedir.

FDA onayı, alopesi areata'daki klinik çalışmaların sonuçlarına dayanıyordu. Alopesi Şiddeti Ölçeği (SALT) ile ölçülen % 50 veya daha fazla kafa derisi saç dökülmesi olan 718 hastayı kaydeden ALLEGRO Faz 2b / 3 çalışması, 18 ülkede 118 bölgede LITFULO'nun etkinliğini ve güvenliğini değerlendirdi. Bu çalışmada, 50 mg LITFULO ile tedavi edilen hastaların %23'ünde altı ay sonra plasebo ile %1.6'ya kıyasla %80 veya daha fazla kafa derisi saç örtüsü (SALT≤20) oluştu. LITFULO'nun etkinliği ve güvenliği ergenler (12 ila 17 yaş) ve yetişkinler (18 yaş ve üstü) arasında tutarlıydı. LITFULO'lu hastaların en az % 4'ünde bildirilen en yaygın advers olaylar (AE'ler) baş ağrısı (% 10.8), ishal (% 10), akne (% 6.2), döküntü (% 5.4) ve ürtiker (% 4.6) içerir. ALLEGRO Faz 2b/3 çalışmasının tam sonuçları The Lancet tarafından Nisan 2023'te yayınlandı.

Litfulo çok ciddi yan etkilere sebep olabilir, bunlar:

Ciddi enfeksiyonlar:  LITFULO, bağışıklık sisteminizin enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltabilir. Herhangi bir enfeksiyonunuz varsa, Litfulo kullanılmaz. Litfulo benzeri ilaç alan hastalarda enfeksiyonlara bağlı ölümler görülmüştür. Litfulo kullananlarda herpes zoster riski yüksek olabilir. Litfulo enfeksiyona maruz kalmayı artırırken, enfeksiyonu olanlarda da enfeksiyonu şiddetlendirir.

Litfulo, en az bir kalp hastalığı (kardiyovasküler) risk faktörü olan ve 50 yaş ve üstü kişilerde ölüm riskini diğer JAK inhibitörleri gibi artırır. Kalp krizi, felç ve ölüm gibi çok ciddi kalp-damar bozuklukları görülebilir. Özellikle sigara içenlerde veya sigarayı bırakmış olanlarda bu yan etkiler daha sık görülür.

Kanser ve immün system problemleri: LITFULO, bağışıklık sisteminizin çalışma şeklini değiştirerek belirli kanser riskini artırabilir. Lenfoma ve cilt kanserleri de dahil olmak üzere diğer kanserler olabilir. Özellikle mevcut veya geçmişte sigara içenler, bir JAK inhibitörü alırken lenfoma ve akciğer kanserleri de dahil olmak üzere belirli kanser riskine sahiptir.

Kan pıhtılaşması: Litfulo alan hastalarda, hayatı tehdit edebilecek, bacak damarlarında (derin ven trombozu, DVT), akciğerlerde (pulmoner emboli, PE) veya gözlerde kan pıhtıları gelişebilir

FDA KARA KUTU (ölüme veya çok ciddi hasara sebep olma) UYARISI:

Tüberküloz (TB) dahil olmak üzere hastaneye kaldırılmaya veya ölüme yol açabilecek ciddi bakteriyel, fungal, viral ve fırsatçı enfeksiyon riskinde artış. Ciddi bir enfeksiyon meydana gelirse, enfeksiyon kontrol altına alınıncaya kadar tedaviye ara verin. LITFULO aktif tüberkülozlu hastalara verilmemelidir. Tedavi öncesinde ve sırasında gizli TB testi yapın; Kullanmadan önce latent TB'yi tedavi etmeye başlayın. Başlangıçta negatif, latent TB testi olan hastalar dahil, tedavi sırasında tüm hastaları aktif TB açısından izleyin.

LITFULO tedavisi sırasında ve sonrasında tüm hastaları enfeksiyon belirtileri ve semptomları açısından izleyin.

Romatoid artrit (RA) hastalarında TNF blokerlerine kıyasla başka bir Janus kinaz inhibitörü (JAK) ile ani kardiyovasküler ölüm de dahil olmak üzere tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olması. LITFULO'nun RA hastalarında kullanımı onaylanmamıştır.

LITFULO (5.3) ile tedavi edilen hastalarda maligniteler rapor edilmiştir. RA hastalarında başka bir JAK inhibitörü ile TNF blokerlerine kıyasla daha yüksek lenfoma ve akciğer kanseri oranı.

RA hastalarında başka bir JAK inhibitörü ile TNF blokerlerine kıyasla daha yüksek MACE oranı (kardiyovasküler ölüm, miyokard enfarktüsü ve felç olarak tanımlanır).

LITFULO ile tedavi edilen hastalarda tromboz meydana geldi. Başka bir JAK inhibitörü ile TNF blokerlerine kıyasla pulmoner emboli, venöz ve arteriyel tromboz insidansında artış.

FDA onaylı prospektüs VE FDA Dosyası ilişikteki pdf dosyasında!

LİTFULO 50 MG 28 TABLET 3979 DOLAR (tedavi süresi 6 ay). Doz günde bir kere 50 mg