YENİ ANTİBİYOTİKLERE FAZLA RAĞBET YOK!

Haber

Tedavisi zor enfeksiyonlar için yeni antibiyotikler yeteri kadar kullanılmıyor

  •  FDA, 2014'ten bu yana sekiz yeni nesil gram negatif antibiyotiği onayladı.
  • Araştırmada incelenen 619 hastanenin üçte birinden fazlası bu yeni antibiyotikleri hiçbir zaman kullanmadı.

Tedavi edilmesi zor patojenlere sahip hastaların yüzde 40'ından fazlasına, FDA'nın birçok yeni gram-negatif antibiyotiği onaylamasına rağmen daha eski, jenerik ajanlar reçete edildiğini gösterildi.

NIH'den Rodriguez  ve arkadaşlarına göre , 2014'ten bu yana FDA tarafından sekiz yeni nesil gram-negatif antibiyotik onaylandı; bunlar arasında şunlar yer  alıyor: (ortalama tedavi maliyetleri 10.000 dolar)

  • seftolozan-tazobaktam ;
  • seftazidim-avibaktam,
  • meropenem-vaborbaktam;
  • plazomisin;
  • Eravasiklin;
  • imipenem-silastatin-relebaktam;
  • sefiderokol; Ve
  • sulbaktam-durlobaktam.

Annals of Internal Medicine'de eş zamanlı olarak yayınlanan retrospektif kohort farmakoepidemiyolojik çalışmada araştırmacılar, 619 hastanede yakın zamanda onaylanmış gram negatif antibiyotiklerin kullanımını "tedaviyi sınırlayan antibiyotik direncini tanımlamada 'tedavisi zor direnç' olarak adlandırılan yeni bir paradigma kullanarak" değerlendirdiler. 2016'nın 1. çeyreği ile 2021'in 2. çeyreği arasında, seftolozan-tazobaktam (2014'te onaylandı) ve seftazidime-avibaktam (2015) yeni antibiyotik kullanımında baskın olurken, daha sonra onaylanan gram-negatif antibiyotiklerin kullanımı nispeten yavaşladı. Gram-negatif enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılanların %0,7'sinde TZD (Tedavisi Zor Dirençli) patojenler görüldü. Hastalar, 2631 TZD epizodunun 1091'inde (%41,5) yalnızca geleneksel ajanlar kullanılarak tedavi edildi; 1091 epizodun 865'inde (%79,3) polimiksinler, aminoglikozidler ve tigesiklin gibi "rezerv" antibiyotikler kullanıldı.

Bununla birlikte, antimikrobiyal direncin (AMR) dünya çapında yıllık 1,2 milyon ölüme katkıda bulunduğu tahmin edildiğinden, "yeni antibiyotiklerin yalnızca geliştirilmesini değil, aynı zamanda etkili bir şekilde kullanılmasını da sağlamamız gerekiyor" diye yazdılar.

.Strich J, et al. Ann Intern Med. 2024;doi:10.7326/M23-2309.